Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alectinib er ikke bedre end crizotinib mod ALK+ lungekræft efter fem år

ASCO: Behandling med Alecensa (alectinib) forlængede ikke den samlede overlevelse (OS) hos japanske behandlingsnaive patienter med avanceret ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft sammenlignet med crizotinib (Xalkori).

Det viser data fra fase III-studiet J-ALEX, der blev fremlagt på den amerikanske kræftkongres ASCO 2021 (abstrakt #9022).

Resultaterne kan dog være blevet forstyrret af, at 78,8 procent af patienterne, der fik crizotinib, havde fået alectinib som udgangspunkt.  

I den primære analyse af J-ALEX viste alectinib bedre progressionsfri overlevelse (PFS) end crizotinib (HR = 0,34, 99,7% CI, 0,17-0,71; P = .0001). 

Median PFS blev ikke nået med alectinib sammenlignet med 10,2 måneder med crizotinib. Yderligere data fra en dataafskæring i juni 2018 viste fortsat bedre PFS for alectinib end crizotinib (HR = 0,37; 95% CI, 0,26-0,52).

Men i den endelige analyse undersøgte forskerne samlet overlevelse (OS) efter mindst fem års opfølgning.

”I denne endelige analyse af J-ALEX blev forlængelse af OS i alectinib-armen ikke observeret sammenlignet med crizotinib,” sagde Hiroshige Yoshioka, MD, fra Kansaid Medical University Hospital i sin præsentation af resultaterne på ASCO 2021, skriver mediet Onclive. 

”Men median OS blev heller ikke nået i begge behandlingsgrupper. Dette OS-resultat kan være blevet forstyrret af crossover.” 

Patienterne blev randomiseret 1:1 til at modtage enten alectinib (300 mg to gange dagligt) eller crizotinib (250 mg to gange dagligt) indtil progressiv sygdom (PD), uacceptabel toksicitet, tilbagetrækning eller død.

Cross-over mellem arme var tilladt, efter patienten havde trukket sig ud af studiet. 

Patienter var kvalificerede til undersøgelsen, hvis de var 20 år eller ældre, havde trin 3B, 4 eller tilbagevendende NSCLC, havde ALK-positiv sygdom, en ECOG-score på 0-2, havde ≥ 1 målbar læsion vurderet af efterforskeren og havde modtaget 1 eller mindre tidligere kemoterapi. Behandlede eller asymptomatiske hjernemetastaser var tilladt.  

Ved en medianopfølgning på 68,6 måneder i alectinib-armen og 68 måneder i crizotinib-armen forekom der dødsfald hos henholdsvis 40,8 procent og 39,4 procent af patienterne. Fem års overlevelsesrate for alectinib-behandlede patienter var 60,85 procent sammenlignet med 64,11 procent hos crizotinib-behandlede patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift