Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Praksisændrende resultater: Opdivo har overlevelsesfordel for særlig lungekræft-gruppe

ASCO: Opdivo (nivolumab) kombineret med Yervoy (ipilimumab) og kemoterapi forlænger overlevelsen hos patienter med PD-L1-negativ, planocellulær ikke-småcellet lungekræft sammenlignet med kemoterapi alene.

”Denne undergruppe af lungekræftpatienter tilbydes i øjeblikket kun behandling med kemoterapi. Derfor er det interessant at se, at kombinationen nivolumab-ipilimumab-kemo faktisk forlænger overlevelsen i netop den patientgruppe,” siger overlæge Jens Benn Sørensen fra Rigshospitalets onkologiske afdeling. Han er ikke selv involveret i studiet.

I gruppen af patienter med planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-udtryk under en procent gav den eksperimentelle behandling en betydelig overlevelsesgevinst sammenlignet med kontrolarmen (hazard ratio 0,48). Den toårige overlevelsesrate var 33 procent i den eksperimentelle arm og 11 procent i kontrolarmen.

”Det er en god nyhed, at også PD-L1-negative patienter med planocellulær lungekræft kan have gavn af immunterapi, og resultatet kan vise sig at blive praksisændrende,” mener Jens Benn Sørensen.

Vigtige resultater

De overordnede resultater fra CheckMate 9LA-studiet, som præsenteres (abstract #9000) på årets ASCO-konference, viser, at 38 procent af de patienter, der modtog kombinationsbehandling med nivolumab, ipilimumab og kemoterapi var i live efter to år. Til sammenligning var 26 procent af patienterne i kemoterapigruppen i live efter to år. Medianoverlevelsen i kombinationsarmen var 15,8 måneder mod 11 måneder i kemoterapiarmen.

"På trods af betydelige fremskridt i behandlingen af fremskreden ikke-småcellet lungekræft, overlever størstedelen af patienterne stadig ikke på lang sigt. I CheckMate 9LA-studiet kombinerer vi nivolumab og ipilimumab med et kort kemoterapiforløb for at opnå tidlig respons. Efter to års opfølgning viser behandlingen fortsat lovende resultater med langvarige overlevelsesgevinster for patienter behandlet med nivolumab og ipilimumab plus kemoterapi sammenlignet med kemoterapi alene,” udtaler Martin Reck, førsteforfatter til studiet og læge ved LungenClinic Grosshansdorf i Tyskland, i en pressemeddelelse fra BMS, som finansierer studiet.

Jens Benn Sørensen mener, at resultaterne er vigtige.

”I forhold til tidligere resultater fra samme studie ser vi nu en større overlevelsesgevinst i den eksperimentelle gruppe. Det er vigtige resultater, som sammen med tidligere undersøgelser med kemo-immunterapi underbygger, at der er en langsigtet gevinst ved denne kombination sammenlignet med kemoterapi alene,” siger han.

Rejser nyt spørgsmål

Jens Benn Sørensen mener dog også, at studiet rejser et nyt spørgsmål:

”Udfordringen er, at behandlingsstrategien har ændret sig, siden man indledte studiet. Dengang var standardbehandlingen kemoterapi, men i dag får de fleste patienter en kombination af kemo- og immunterapi eller immunterapi alene. I CheckMate 9LA-studiet sammenligner man nivolumap og ipilimumab plus kemo med kemoterapi alene, og spørgsmålet er, hvor denne kombination passer ind i den nuværende behandlingsstrategi,” siger overlægen og fortsætter:

”Selvom de generelle overlevelsesgevinster er flotte, er det, der umiddelbart kan foranledige ændret behandlingstilbud, den overlevelsesgevinst, der ses hos patienter med PD-L1-negativ, planocellulær lungekræft, som kun tilbydes kemoterapi i dag.”

Medicinrådet er i øjeblikket i gang med at vurdere kombinationen nivolumab, ipilimumab og kemoterapi til behandling af ikke-småcellet lungekræft i første linje. Rådet godkendte den endelige ansøgning fra Bristol Myers Squibb den 23. marts i år.

CheckMate 9LA-studiet inkluderede 719 patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft. Patienterne blev randomiseret til enten nivolumab, ipilimumab og kemoterapi (361 patienter) eller kemoterapi alene (358 patienter). Det primære endepunkt var samlet overlevelse, og de sekundære endepunkter var progressionsfri overlevelse, samlet responsrate og effekt baseret på PD-L1-udtryk.

Den progressionsfri overlevelse var 6,7 måneder i nivolumab-ipilimumab-kemoterapi-armen og 5,3 måneder i kemoterapiarmen. Den samlede responsrate var 38 procent og 25 procent. 92 procent fik behandlingsrelaterede bivirkninger i den eksperimentelle arm og 48 procent i kontrolarmen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift