Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombination af Opdivo og Yervoy godkendt i EU til behandling af lungehindekræft

Kombinationsbehandlingen af Opdivo plus Yervoy er blevet godkendt i EU som førstelinjebehandling af voksne med inoperabel, malign lungehindekræft.

Godkendelsen fra Europa-Kommissionen til behandlingen med Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) baserer sig på data fra fase-III studiet CheckMate-743.

Studiet viste en reduceret risiko for død med 26 procent og og en median samlet overlevelse på 18,1 måneder med immunterapikombinationen nivolumab plus ipililumab sammenholdt med 14,1 måneder ved platinbaseret standard kemobehandling.

Den samlede responsrate lå på samme niveau for de to grupper - nivolumab plus ipililumab med 40 procent og kemoterapi med 43 procent. Til gengæld blev responsvarigheden forbedret med den nye immunterapikombination, 11 måneder mod 6,7 måneder i kemoarmen.

Blandt de patienter, der responderede på immunbehandlingen, responderede 32 procent fortsat efter to år, hvorimod det samme kun gjaldt for otte procent af dem, der responderede på kemobehandling.

Den mediane tid, patienter levede uden sygdomsprogression eller død, var 6,8 måneder med immunterapibehandlingen nivolumab plus ipililumab mod 7,2 måneder med kemoterapi.

“I CheckMate-743-studiet viste denne dobbelte immunterapikombination en klinisk meningsfuld forbedring i overlevelse holdt op mod standardbehandlingen, hvor 41 procent af dem, der fik Opdivo plus Yervoy, stadig var i live efter to år, hvor det samme kun var tilfældet for 27 procent med kemoterapi,” skriver Abderrahim Oukessou, der er leder af udviklingsafdelingen for torakal cancer hos Bristol Myers Squibb, som er virksomheden bag.

Generelt er prognosen for denne type kræft ikke god, og ubehandlede patienter med fremskreden eller metastatisk malign lungehindekræft har således en median overlevelse på mellem 12 og 14 måneder, og overlevelsesraten efter fem år ligger på 10 procent.

Kombinationsbehandlingen blev godkendt i USA af det amerikanske lægemiddelagentur i efteråret.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift