"Det er et fase II-studie uden kontrolgruppe, hvilket gør, at jeg vil vente på fase III-studiet, før jeg vil lade mig rive med,” siger Morten Ladekarl.

Første overlevelsesresultater for KRAS-hæmmer mod lungekræft er flotte, men…

ASCO: KRAS-hæmmeren Lumakras (sotorasib) leverer umiddelbart en flot samlet overlevelse mod lokal-avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft, men der mangler fortsat et studie med kontrolgruppe, vurderer professor i onkologi Morten Ladekarl.

Man har forsøgt at finde en måde at hæmme effekten af KRAS-mutationer de seneste 20-30 år uden held. Siden efteråret 2020 er der dog begyndt at ske fremskridt, hvor bl.a. KRAS-hæmmeren sotorasib har vist lovende responsresultater mod ikke-småcellet lungekræft og skjoldbruskkirtelkræft med KRAS p.G12C-mutationen. 

På den amerikanske kræftkongres ASCO 2021 fik vi så for første gang set de samlede overlevelses-resultater på den tidligere behandlede patientgruppe med ikke-småcellet lungekræft efter en opfølgning på 15,3 måneder i CodeBreak100-studiet (abstrakt #9003).

Resultaterne viser en median overlevelse (OS) på 12,5 måneder (95% CI, 10.0–ikke-evaluerbar [NE]) blandt 124 patienter. Derudover havde gruppen en median progressionsfri overlevelse på 6,8 måneder (95% CI; 5,1 – 8,2). 

Det er flotte resultater, alt taget i betragtning, vurderer professor Morten Ladekarl. 

”12,5 måneders OS er umiddelbart flot for denne patientgruppe og bestemt i den pæne ende for nye lægemidler, og effekten ser ud til at være tilstede på tværs af undergrupper. Men det er et fase II-studie uden kontrolgruppe, hvilket gør, at jeg vil vente på fase III-studiet, før jeg vil lade mig rive med,” siger Morten Ladekarl, klinisk professor i onkologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Effekt på tværs af undergrupper

På trods af den afmålte begejstring viste studiet en række tydelige responsrater på tværs af undergrupper. 

Opfølgningen viste:

  • En objektiv responsrate (ORR) på 37,1 procent.
  • Responsvarighed (DoR) på 11,1 måneder.
  • Sygdomskontrolrate (DCR) på 80,6 procent. 

En yderligere patient opnåede komplet respons, hvilket bragte det samlede antal patienter med komplet respons op på fire, mens 42 patienter havde opnået delvis respons.

I eksplorative analyser blev tumorrespons observeret på tværs af en række biomarkørundergrupper, herunder undergrupper stratificeret efter baseline PD-L1-ekspressionsniveauer og med STK11-mutation. 

Der blev observeret en responsrate på 48 procent for den PD-L1 negative gruppe.

Sotorasib havde særlig stor effekt i STK11-mutantgruppen med vildtype mutationen KEAP1 (n = 22). Her opnåede patienterne en median progressionsfri overlevelse på 11,0 måneder og en median OS på 15,3 måneder. 

”Det interessante er, at de eksplorative analyser af subgrupper viser, at det virker på tværs, og måske endda virker bedre på de, som ikke har fået kemoterapi før. Det bliver spændende at se, om stoffet kan kombineres med f.eks. kemoterapi. Der er masser af arbejde at gøre for forskere, som arbejder med KRAS-mutationer,” siger Morten Ladekarl, som fortæller, at fase 3-studiet er i gang og også har danske patienter med.

Endnu ikke revolutionerende resultater

KRAS-hæmmere har været et efterstræbt mål for lægemiddelselskaber gennem flere årtier.   

”KRAS-mutationer er en af de to største dræbere inden for solide cancersygdomme, og stoffet sotorasib retter sig specifikt mod en af de mange mutationer i KRAS - et mål , som man ikke tidligere har haft behandling mod. På den måde markerer dette bestemt et gennembrud. Men det er nok ikke helt så revolutionerede resultater, som da vi så de første resultater fra immunterapi,” siger Morten Ladekarl. 

En del af den afmålte optimisme skyldes også en række usikkerheder ved resultaterne. 

”Det fremgår ikke af abstractet her, hvad patienterne er blevet behandlet med efterfølgende – om det f.eks. er kemoterapi. Men det kan have haft effekt på den observerede levetid i studiet. Patienterne kan også have været stærkt selekterede. Derfor må vi vente til et randomiseret fase III-studie med en kontrolgruppe, inden vi kan vurdere, hvilken plads stoffet får i behandlingen af lungekræftpatienter med KRAS p.G12C-mutationen” siger Morten Ladekarl.