Balkanlande og Polen har højest øget risiko for lungekræft fra luftforurening i verden

WCLC: Fem europæiske lande er rangeret højest for øget risiko for lungekræft forårsaget af luftforurening blandt 50-69 årige. Det viser et nyt globalt studie, der har undersøgt den verdensomspændende variation i luftforurening og tilfælde af lungekræft. 

Resultaterne fra studiet, der er baseret på data fra hele verden, viser, at luftforurening står for 14 procent af alle lungekræfttilfælde, hvilket svarer til 1,9 millioner dødsfald på verdensplan.

Risikoen for lungekræft som følge af luftforurening varierer bredt i forskellige regioner af verden, afhængig af alder, mængden af rygning over tid og mængden af luftforurening i det pågældende land.

“Mønstre af tobaksrygning og mængder af forurening fra fossile brændstoffer er sandsynligvis de primære drivkræfter for variationen i risiko, der skyldes lungekræft,” siger forskeren bag studiet, onkolog Christine Berg, der er tilknyttet Institut for Strålebehandling på John Hopkins Medicine, USA.

Resultaterne blev præsenteret på dette års WCLC-kongres i forbindelse med FN’s internationale mærkedag “Clean Air for Blue Skies”. 

Studiet er baseret på en litteraturgennemgang af byrden af indendørs og udendørs luftforurening, samt en rangering lungekræfttilfælde efter land baseret på data fra The Global Burden of Disease Compare database. 

Begge køn blev kombineret i analysen og de to aldersgrupper, 50-69 årige og 70 årige og derovre, blev udvalgt, da forekomsten af lungekræft stiger med alderen

Lungekræfttilfælde forårsaget af forurening for 50-69 årige (tilfælde per 100.000)

  1. Serbien (36,88)
  2. Montenegro (34,61)
  3. Nord Makedonien (30,67)
  4. Bosnien-Hercegovina (30,64)
  5. Polen (27,97)

Derudover ligger Kina på en ottende plads med 24,63 tilfælde per 100.000 indbyggere. Antallet af tilfælde i Serbien kan være påvirket af faktorer, som rygning og luftforurening fra kul. I Serbien ryger 42 procent af de voksne i deltagergruppen, og 70 procent af landets energikilde er kul, som udleder svovl- og kvælstofoxider. 

Lungekræfttilfælde forårsaget af forurening for + 70 årige (tilfælde per 100.000)

  1. Kina (98,55)
  2. Mongoliet (71,11)
  3. Nordkorea (63,45)
  4. Laos (62,07)
  5. Montenegro (61,80)

Til sammenligning er antallet af dødsfald grundet lungekræfts i USA for aldersgruppen 50-69 årige 3,91 og 13,62 for de +70 årige. 

Balkanlandene, Polen, Tyrkiet, Kina og nogle lande i sydøstasien har generelt den højeste risikofaktor for udvikling af lungekræft, der kan tilskrives luftforurening.