Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ADC målrettet behandling viser lovende effekt mod lungekræft på trods af bivirkninger

WCLC: Et nyt antistof-lægemiddelkonjugat (ADC) målrettet Trop2 giver holdbare reaktioner hos omkring en fjerdedel af patienter med stærkt forbehandlet ikke-småcellet lungekræft.

Det viser nye resultater fra et fase I-studiet TROPIN, der blev præsenteret på dette års virtuelle WCLC-kongres. 

Studiet bestod af tre kohorter, der modtog forskellige dosis af datopotamab deruxtecan (Dato-DXd).

Her havde kohorten, der modtog en dosis på seks mg/kg datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) gode indikationer, hvor 28 procent af patienterne reagerede på lægemidlet, og yderligere 40 procent havde en stabil sygdom.

"En dosis på seks mg/kg er valgt til videreudvikling på grund af lovende antitumoraktivitet sammen med en gunstig sikkerhedsprofil," sagde Edward Garon fra University of California Los Angeles, der står i spidsen for studiet.

Den gennemsnitlige responstid var 10,5 måneder, hvoraf størstedelen af patienterne tidligere havde modtaget kemoterapi og checkpoint-hæmmere uden succes.

For studiets anden kohorte, der modtog 4 mg/kg af Dato-DXd, viste resultaterne også en varig effekt. Her reagerede 24 procent på behandlingen, og 50 procent havde en stabil sygdom. 

NSCLC-kohorterne bestod af i alt 180 tidligere behandlede patienter med fremskreden eller metastatisk sygdom, der blev inddelt i tre doseringsniveauer: Fire mg/kg (n = 50), seks mg/kg (n = 50) og otte mg/kg (n = 80). Patienterne havde en medianalder på 61-64 på tværs af de tre kohorter.

Kohorten, der modtog den højeste dosis evalueres ikke længere på grund af en øget risiko for ILD, men her reagerede 24 procent af patienterne på behandlingen, 53 procent havde en stabil sygdom og medianen var 9,4 måneder.

Studiet viste dog også en række sikkerhedsmæssige risici ved den nye målrettet Trop2-behandling, hvor der blev observeret mild til moderat toksicitet. På tværs af doseringsniveauer inkluderede de hyppigste TEAE'er (15 procent eller højere) bl.a. kvalme, opkastning, alopeci, anæmi og slimhindebetændelse. Derudover havde tre patienter (seks procent) interstitiel lungesygdom (ILD), der blev anset for at være relateret til Dato-DXd i kohorten på seks mg/kg. Derudover var der tre behandlingsrelaterede dødsfald på grund af ILD i den højere dosis (otte mg/kg) kohorte.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift