Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Covid-19 har mindsket patientdeltagelsen i lungekræftforsøg

WCLC: Covid-19-pandemien har medført, at betydeligt færre patienter har deltaget i kliniske studier omhandlende lungekræft.

Det viser en global undersøgelse, som er gennemført af International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) og blev præsenteret på WCLC den 9. september.

I studiet har IASLC undersøgt virkningen af ​​covid-19 på 171 kliniske studier omhandlende lungekræft ved at indsamlede data om månedlige studietilmeldinger og ved at sende et spørgeskema med 64 spørgsmål til internationale kliniske studie-websteder, der omfatter offentlige og regulerende agenturer, branchesponsorer og forskere fra 45 lande.

Undersøgelsen viser, at tilmeldingen til lungekræftstudier samlet set faldt 43 procent under covid-19-pandemien (fra 2019 til 2020), viser undersøgelsen. Det mest dramatiske fald skete i perioden april til august 2020. I takt med, at de månedlige tilfælde af covid-19 steg konsekvent i hele 2020, implementerede forsøgsstederne begrænsningsstrategier, og virkningen af ​​covid-19 på studietilmelding var betydeligt mindre i perioden oktober-december 2020 end april-juni 2020.

Flere udfordringer

De hyppigste udfordringer, som blev identificeret i spørgeskemaundersøgelsen, var færre berettigede patienter (67 procent), suspension af forsøg (60 procent), institutionelle lukninger (39 procent), tilgængelighed af forskningspersonale (48 procent) samt protokoloverholdelse (61 procent). Samlet rapporterede en fjerdedel af webstederne forstyrrelser grundet forsøgsdeltagere med covid-19-infektion og 40 procent forstyrrelser grundet covid-19-eksponeringsrelateret karantæne. Herudover pegede de adspurgte i undersøgelsen på patientspecifikke udfordringer, herunder adgang til forsøgssted (52 procent), evne til at rejse (60 procent) og villighed til at besøge forsøgsstedet (63 procent).

Patientproblemer omfattede frygt for covid-19-infektion (83 procent), sikring af transport (38 procent), rejsebegrænsninger (47 procent) og adgang til laboratorium/radiologi (14 procent). For at imødegå disse barrierer brugte forskere flere strategier, herunder ændrede overvågningskrav (44 procent), tele-visitationer (43 procent), ændrede påkrævede besøg (25 procent), medicin via postomdeling (24 procent) og ændrede forsøgsplaner (19 procent). Derudover tillod nogle steder laboratorier (27 procent) og radiologi (20 procent) på faciliteter, som ikke hørte til undersøgelsen, og et par stykker implementerede ændrede (syv procent) eller elektroniske (10 procent) samtykkeprocesser. Mange af de adspurgte rapporterede, at de mente, at de mest effektive afbødningsstrategier var forsinkede besøg (65 procent), fjernovervågning (64 procent), forsinket vurdering (62 procent), ændringer i Institutional ReviewBoard (IRB) (62 procent), fjernovervågning af symptomer (59 procent) eller diagnostik (59 procent) samt tele-visitationer (59 procent).

En mere fleksibel tilgang og fjernelse af unødvendige barrierer kan forbedre tilmelding og adgang til kliniske studier, også ud over pandemien, påpeger IASLC.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift