Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kadcyla og Tagrisso-kombination har begrænset effekt mod resistent EGFR+ lungekræft

WCLC: Kombinationen af Kadcyla (​​ado-trastuzumab emtansin; T-DM1) og Tagrisso (osimertinib) har minimal antitumor-effekt mod EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Det viser de foreløbige data fra fase II-studiet, TRAEMOS (NCT03784599), præsenteret på verdenskongressen for lungekræft WCLC 2021 (abstrakt #MA02.07).

Resultaterne viste, at kombinationen gav en samlet responsrate (ORR) på 11 procent (n = 3/27) med en sygdomskontrolrate (DCR) på 48 procent (n = 13/27) efter 12 uger. 

Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) for patienter behandlet med antistof-lægemiddelkonjugatet (ADC)/TKI-regimet var 2,7 måneder (95% CI, 2,1-3,5). 

Forskerne observerede heller ikke nogen signifikante forskelle mellem HER2 IHC 2+ og HER2 IHC 3+ grupper for ORR (17 procent vs 7 procent) eller DCR (42 procent mod 53 procent). 

"Denne behandlingsstrategi viser meget begrænset effekt," sagde hovedforfatteren Merel Jebbink i en virtuel præsentation af resultaterne. Hun er onkolog fra the Netherlands Cancer Institute in Amsterdam, Holland. 

Hun tilføjede:

"Yderligere klinisk evaluering af dette regime er derfor ikke berettiget."

Forskerne havde ellers undersøgt kombinationen på baggrund af mere optimistiske resultater fra et andet fase 2-forsøg (NCT02226757), der evaluerede trastuzumab (Herceptin) plus paclitaxel hos 24 patienter med HER2-positiv NSCLC med en sensibiliserende EGFR-mutation, der var progredieret på EGFR TKI-behandling.  

Data fra dette studie viste, at ORR lå på 46 procent efter 12 uger. Forskerne observerede de højeste responsrater hos patienter med en HER2-score på IHC 3+ (67 procent) eller HER2-’copy number’ ≥10 (100 procent).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift