Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lungekræftpatienter har højere risiko for forsinkelser i behandling under covid-19

WCLC: Patienter med lungekræft, der blev behandlet på hospitalet, oplevede hyppige forsinkelser og ændringer i deres behandling under covid-19. Forskere observerede samtidig høje angstniveauer og depression for kræftpatienterne.

Det viser et studie foretaget i Mexico præsenteret på WCLC-kongressen.

Resultaterne viser, at lungekræftpatienter med en depression havde 4,5 gange øget risiko for at opleve forsinkelser i deres kræftbehandling. For samme patientgruppe med stress var risikoen 3,18 gange højere, og angst var ikke forbundet med forsinkelser i behandlingen.

Derudover fandt den mexicanske forskergruppe, at patienter, der ikke oplevede nogen ændringer eller forsinkelser i behandlingen havde en mere forlænget progressionsfri overlevelse (HR 0,21, p <0,001) og samlet overlevelse i alt (HR 0,28, p <0,001).

“Der er tilstrækkeligt bevis for, at depression blandt patienter med lungekræft er forbundet med forsinkelser i behandlingen og ændringer i primærbehandlingen, hvor især forsinkelser på grund af pandemien, var forbundet med en lavere overlevelsesrater end dem, der ikke oplevede ændringer eller forsinkelser,” siger Oscar Arrieta fra Institut for National Onkologi i Mexico City, der er en af forskerne bag studiet.

Kohorten bestod af 548 patienter fra Mexico med en gennemsnitsalder på 61,5 år. De fleste patienter var blevet diagnosticeret med ikke-småcellet lungekræft (87%), hvor 80 procent havde metastatisk sygdom. 

Patienter blev vurderet ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse (DASS-21), hvor psykiatere udførte evalueringer på tværs af patienter i et enkelt center fra marts 2020 til februar 2021. Den gennemsnitlige DASS-21 score var 10,45, hvor kvinder rapporterede højere niveauer (11,41 vs 9,08) end mændene. 

Næsten en tredjedel af patienterne rapporterede, at de oplevede angst under pandemien, efterfulgt af depression og bekymring i lige store mængder (18 procent). Næsten en fjerdedel af patienterne (24 procent) oplevede en ændring i behandlingen, og 79 procent sagde, at disse ændringer skyldtes grunde vedrørende pandemien. Derudover var forsinkelser (≥ syv dage) den hyppigste ændring i 42 procent af tilfældene, efterfulgt af suspension af behandling på 37 procent.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift