Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda-kemo-kombi giver markant respons mod EGFR-muteret lungekræft

WCLC: Keytruda (pembrolizumab) kombineret med platinbaseret kemoterapi gav lang samlet overlevelse, vedvarende remission og en respons hos næsten halvdelen af patienterne med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft.

Det viser en prospektiv analyse af data fra et lille fase II-studie (abstrakt #OA09.03). 

Kemo-immunterapi-kombinationen havde en responsrate på 42,2 procent og førte til en median progressionsfri overlevelse (PFS) på 8,3 måneder i EGFR-mutereret NSCLC og samlet overlevelse (OS) på 22,2 måneder.

Kombinationen havde til gengæld begrænset aktivitet hos de syv patienter med tilbagevendende ALK-positiv NSCLC, der indgik i studiet. 

Der indgik i alt 33 patienter, 26 med EGFR-mutant NSCLC og syv med ALK-positiv sygdom. 

Tumor PD-L1-ekspression var tilgængelig for 30 patienter og var ≥ en procent hos 17 af dem. Der var dog ingen forskel i overlevelse mellem patienter med tumor PD-L1 <1 procent versus ≥ en procent.

Behandlingen bestod af pembrolizumab plus fire cyklusser af carboplatin/pemetrexed kemoterapi, efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med pembrolizumab i to år. 

Det primære endepunkt var ORR efter RECIST -kriterier, og PFS og OS var vigtige sekundære endepunkter. 

Samlet set havde 13 ud af 33 (39,4 procent) patienter objektiv respons, herunder 11 ud af 26 (42,3 procent) i EGFR-positiv undergruppe og to ud af syv (28,6 procent) af patienter med ALK-translokeret. 

Ud over en median PFS på 8,3 måneder havde EGFR-kohorten en 12-måneders PFS på 29 procent. 

Median PFS i ALK-kohorten var dog kun på 2,9 måneder med en 12-måneders PFS på 14 procent.  

Patienterne med EGFR-mutationer havde en 12-måneders OS på 76 procent, ud over median OS på 22,2 måneder. Median- og 12-måneders OS-værdier for ALK-undergruppen var henholdsvis 2,9 måneder og 14 procent.

Der var ingen nye eller uventede bivirkninger (AE) opstod under undersøgelsen, sagde Gadgeel. Gastrointestinale og hudtoksiciteter samt cytopenier var de hyppigst rapporterede bivirkninger (alle kvaliteter).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift