Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


KRAS-hæmmer holder hjernemetastaser i skak ved ikke-småcellet lungekræft

WCLC: Behandling med KRAS-hæmmeren Lumakras (sotorasib) gav intrakraniel sygdomskontrol hos langt størstedelen af lungekræftpatienter med tidligere behandlede, stabile hjernemetastaser.

Det viser en posthoc-analyse af data fra fase I/II-studiet, CodeBreaK 100, præsenteret på verdenskongressen for lungekræft WCLC 2021 (abstrakt #P52.03). 

I post-hoc-analysen indgik data fra 40 patienter af de i alt 174 forsøgsdeltagere fra CodeBreaK 100. Patienterne var kendetegnet ved at have med KRASG12C-muteret avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med stabile og tidligere behandlede hjernemetastaser.

Analysen viste, at patienterne opnåede en sygdomskontrolrate på 77,5 procent, en median progressionsfri overlevelse (PFS) på 5,3 måneder og en median samlet overlevelse (OS) på 8,3 måneder. 

Det flugtede nogenlunde med resultaterne på patienter uden metastaser, hvor sygdomskontrolraten lå på 84,1 procent.   Og det peger på, at behandlingen fint kan trænge gennem blod-hjerne-barrieren og virke på hjernemetastaser, vurderer overlæge Peter Meldgaard. 

”KRAS-hæmmere er vanvittigt interessante. Vi ved, at mutationen rammer en stor del af vores patienter og driver sygdommen, men vi har ikke kunne gøre noget ved det. Endelig kommer der et stof, som er målrettet det. Og her viser de, hvad der egentlig er ret logisk, nemlig at der er tale om et mindre molekyle, der ligesom TKI’erne kan trænge ind i hjernen og have effekt på kræften,” siger Peter Meldgaard, klinisk lektor overlæge på Kræftafdelingen ved Aarhus Universitetshospital.

Han fortsætter: 

”Det er vigtigt at have styr på hjernemetastaserne hos patienten, så derfor har det været vigtigt for dem at vise, sotorasib også kan være med her. Vi ville aldrig give strålebehandling til hovedet hos patienter med en onkogen-drevet sygdom, når der findes en effektiv målrettet onkogen-behandling, med mindre det er absolut nødvendigt.” 

Forskerne, der står bag studiet, vurderer også selv, at resultatet er med til underbygge sotorasibs kliniske potentiale. 

"Vores resultater demonstrerer sotorasibs potentiale til at give meningsfuld klinisk fordel for KRASG12C-muteret NSCLC i hjernen,” udtaler hovedforfatter Suresh S. Ramalingam i en pressetekst fra Amgen. Han er administrerende direktør for Winship Cancer Institute ved Emory University i Atlanta. 

Håber på mulighed for danske patienter

Peter Meldgaard er så begejstret for de resultater, som er set indtil videre, at han håber, der snart vil være mulighed for at få danske patienter med i et studie, som afprøver en KRAS-hæmmer som sotorasib. 

”Vi kender patienter med denne mutation. Vi har dem gående i klinikken. Så jeg venter bare på at kunne tilbyde dem muligheden for at medvirke i et studie og få behandlingen. Patienterne har ikke tid og lyst til at vente fem år på, at vi har modne overlevelsesdata fra fase III-studiet,” siger Peter Meldgaard. 

Der er dog et stort fase III-studie i gang, som afprøver sotorasib op mod standardbehandling. 

Komplette responser hos nogle

Analysen viste desuden, at den mediane tumorreduktionsrate var på 27 procent hos patienter med hjernemetastaser sammenlignet med 40 procent hos patienter uden hjernemetastaser.  

En såkaldt RANO-analyse viste, at 9,2 procent (n = 16) af patienterne havde baseline-scanninger, samt mindst en evaluerbar scanning under behandling, som bekræftede, at ni patienter havde en læsion, to patienter havde fire læsioner, og fem patienter havde fem eller flere læsioner.  

Hos patienter med target- og ikke-target læsioner på centralnervesystemet (CNS) (n = 3) opnåede ingen patienter komplet respons, mens én patient opnåede stabil sygdom og 67 procent (n = 2) havde progressiv sygdom.

Hos patienter med kun ikke-target-CNS-læsioner (n = 13) opnåede 15 procent (n = 2) en komplet respons, 85 procent (n = 11) opnåede stabil sygdom, og ​​ingen patienter havde progressiv sygdom. Hos alle evaluerbare patienter med hjernemetastaser (n = 16) opnåede 13 procent (n = 2) komplet respons, 75 procent (n = 12) opnåede stabil sygdom, og ​​13 procent (n = 2) havde progressiv sygdom.  

Hvad angår sikkerhed, rapporterede 20 procent (n = 8) af patienter med hjernemetastaser ved baseline grad 3 behandlingsrelaterede bivirkninger (SORE'er) med sotorasib sammenlignet med 19 procent (n = 26) af patienter uden hjernemetastaser ved baseline. Nulpatienter vs to patienter (1,5 procent) rapporterede henholdsvis TRAE'er af klasse 4. Der forekom ingen TRAE'er af klasse 5 i begge arme.

Sikkerhedsprofilen for sotorasibi hjernemetastasegruppen var i overensstemmelse med tidligere rapporter. Amgen indskriver patienter med aktive hjernemetastaser i en arm af CodeBreaK 101 -undersøgelsen (NCT04185883).  

Tumor-analyse afslører ikke effekt

En yderligere eksplorativ analyse af CodeBreaK 100, der blev præsenteret på WCLC 2021 (abstrakt #MA14.03) undersøgte, om tumorernes mutationsprofil ud over KRASG12C er korreleret med patienters respons eller resistens over for sotorasib. 

En analyse af baseline tumorprøver fra 65 patienter afslørede ingen enkelt genetisk signatur, der forudsagde responsen. Men der blev fundet en KEAP1-mutation - en kendt årsag til ringe klinisk outcome - hos syv ud af 22 patienter med tidlig progression og PFS på mindre end tre måneder. 

Forskerne vurderer, at der brug for flere eksplorative analyser og mere data for at blive klogere på sammenhængen mellem sotorasibs effekt og den enkelte patients biologiske profil.

Sotorasib er godkendt i USA til behandling af tidligere behandlede patienter med fremskreden eller metastatisk KRAS G12C-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift