Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi forlænger også overlevelsen hos de ældste patienter med ikke-småcellet lungekræft

WCLC: Immunterapi har også positiv effekt på overlevelse hos patienter over 75 år med fremskreden ikke-småcellet lungekræft.

Det fremgår af resultater, der er præsenteret på WCLC 2021-konferencen. Data peger på, at de ældste patienter med stadie IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) også ser en positiv effekt ved behandling med immun-checkpoint-hæmmere.

Studiet sammenlignede dødeligheden mellem NSCLC-patienter på henholdsvis over og under 75 år og fandt, at der også var en positiv effekt hos patienter i den ældre gruppe, som i gennemsnit levede 6,7 måneder længere med immunbehandling end uden.

Ældre patienter med NSCLC bliver ofte ekskluderet fra deltagelse i kliniske forsøg med immunterapi - som ellers er standardbehandling mod NSCLC - grundet deres lavere funktionsniveau eller komorbiditeter. Derfor ved man ikke meget om effekten på overlevelse blandt denne gruppe.

Studiet er baseret på data fra 86.173 patienter med stadie IV NSCLC, hvoraf 24.136 lå i >75-gruppen og 62.037 var under 75 år.

En multivariabel Cox-modellering bekræftede effekten på overlevelse ved immunterapi hos patienter over 75 år med stadie IV NSCLC med en samlet overlevelsesgevinst på 6,7 måneder (HR: 0,61, 95 procent; CI: 0,58-0,65, p<0,0001) i forhold til med patienter i samme aldersgruppe, der ikke modtog immunbehandling. Til sammenligning var hazard ratio i den yngre gruppe 0,68 med en overlevelsesfordel på 6,3 måneder.

“Kronologisk alder synes altså ikke at have en effekt på overlevelse ved behandling med immun-checkpoint-hæmmere ved stadie IV NSCLC ifølge vores omfattende database-analyse,” udtaler Shinkichi Takamori, læge ved Kyushu Cancer Center i Japan og en af forskerne bag studiet, i en pressemeddelelse. Han bemærker dog, at resultaterne skal underbygges af fremtidige studier.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift