Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ctDNA før behandling er et bedre mål for overlevelse end radiologiske vurderinger

WCLC: Cirkulerende tumor (ct) DNA-niveauer før kemo-immunterapibehandling og operation forudsiger mere præcist langtidsoverlevelse ved stadium IIIa ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) end klassiske radiologiske vurderinger.

Det konkluderer forskere bag et studie præsenteret på verdenskongressen for lungekræft WCLC2021 (abstrakt #OA02.20).

”ctDNA-niveauer forudsagde mere præcist langtidsoverlevelse end radiologiske vurderinger i NADIM-undersøgelsen og kan være nyttige til udformningen af ​​nye kliniske forsøg," udtaler hovedforskeren Atocha Romero til studiet i en pressemeddelelse sendt ud af ESMO. Hun er onkolog ved Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Spanien.

Resultatet overrasker ikke overlæge Peter Meldgaard, som mener, at det er på tide, vi begynder at investere systematisk i forskning i ctDNA’s potentiale som prognostisk markør ved lungekræft – men også andre kræftformer. 

”Det er et spændende studie, der peger på, at dynamikken i ctDNA-niveauer afspejler patientens sygdomsaktivitet i højere grad, end hvad vi kan se på et billede,” siger Peter Meldgaard, klinisk lektor og overlæge på Kræftafdelingen ved Aarhus Universitetshospital. Han ikke bidraget til studiet her, men har selv lavet studier, der bl.a. undersøger ctDNA-niveauer efter behandling. 

”ctDNA er efter min opfattelse meget mere relevant end en radiologisk vurdering. Vi går fra at have et billediagnostisk værktøj, som ikke altid siger så meget om sygdomsaktivitet, til at have et biologisk mål, som siger noget om den reelle tumor- og sygdomsaktivitet.” 

Bedre på flere overlevelsesparametre

Den justerede C-statistik (c) til at forudsige progressionsfri overlevelse ved ctDNA var på 0,68 (95% CI: 0,51-0,84), hvilket var bedre end RECIST-kriterierne (c = 0,61; 95% CI: 0,45-0,78), og det lignede den patologiske respons (c = 0,68; 95% CI: 0,52-0,84). 

Tilsvarende forudsagde baseline ctDNA-niveauer samlet overlevlese (c = 0,85; 95% CI: 0,72-0,99) bedre end RECIST-kriterier (c = 0,68; 95% CI: 0,44-0,93). 

”Det bekræfter det, som må siges at være meget logisk, de her år. Patienterne er meget forskellige, og vi bliver nødt til at vurdere patienterne enkeltvist. De er forskellige før, under og efter behandling. Jo mere vi ved, desto mere kompleks bliver det. Hvis du har en patient, der på papiret er rask, men at der fortsat er ctDNA efter operationen, så er patienten nok ikke rask alligevel,” siger Peter Meldgaard. 

Selvom det ifølge Peter Meldgaard står klart, at ctDNA kan noget helt særligt som prognostisk markør, så er der stadig mange uafklarede spørgsmål. 

”Teknologien har manglet tidligere, men nu er vi der, hvor vi kan indsamle den information, vi har brug for.  Og det vælter da også ud med forskning i ctDNA’s anvendelighed indenfor lungecancer. Men vi har brug for at lave systematisk og kontrolleret forskning på det, så vi kan se, at det rent faktisk kan bruges i klinisk praksis,” siger han. 

”Hvis det viser sig, at ctDNA lever op til potentialet, vil man kunne undlade at lave de ufatteligt mange, ressourcekrævende CT-scanninger, der laves hver dag og erstatte med noget langt mindre krævende,” siger Peter Meldgaard, der har et ønske om, at man på landsplan går sammen om at oprette nationale biobanker, hvor lungemedicinske-, kirurgiske- og onkologiske afdelinger kan gemme blodprøver fra lungekræftpatienter, der vil blive indsamle ved hvert besøg på klinikken, selvfølgelig med patientens samtykke.

På den måde vil man have et stort og brugbart datasæt for patienter i forskellige sygdomsstadier, med forskellige varianter og mutationer, og som undergår forskellige behandlinger. 

”I Dansk Forskningscenter for Lungekræft er dette et prioriteret område, som vi vil forsøge målrettet at få ressourcer til at etablerer snarest muligt. Det ville virkelig kunne løfte lungekræftoverlevelsen til et helt nyt niveau og sætte Danmark nagelfast på verdenskortet indenfor cancerbehandling,” siger Peter Meldgaard. 

ctDNA overgik scanninger på alle parametre

Ved hjælp af blodprøver fra NADIM-forsøg, hvor patienter med resekterbar stadium IIIA NSCLC blev behandlet med neoadjuverende kemoterapi og nivolumab, undersøgte forskerne ​​ctDNA-niveauers potentiale før behandlingsstart til at forudsige samlet overlevelse og progressionsfri overlevelse.

Forskerne sammenlignede ctDNA’s forudsigelsesværdi med klassiske overlevelsessurrogater som den patologiske respons og det kliniske respons vurderet i henhold til RECIST-kriterierne v.1.1.

For hver positiv plasmaprøve blev summen af ​​den mutante allelfrekvens (MAF) beregnet for alle påviste mutationer. Analysen af ctDNA blev gjort ved at anvende Oncomine Pan-Cancer Cell-Free Assay. 

Ifølge forskerne var hverken patologisk respons eller kliniske responser baseret på RECIST-kriterier forudsigende for samlet overlevelse eller progressionsfri overlevelse. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift