Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Enhertu viser robust respons mod HER2-muteret metastatisk ikke-småcellet lungekræft

ESMO: Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) viser robust og vedvarende tumorrespons mod HER2-muteret, ikke-resekterbar eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft.

Det viser resultater fra fase II-forsøget DESTINY-Lung01 præsenteret på den europæiske verdenskongres ESMO2021 (abstrakt #LBA45), som samtidigt blev publiceret i tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

Primære resultater fra studiets kohorte 2, hvor der indgik tidligere behandlet HER2m NSCLC, viste en bekræftet objektiv responsrate (ORR) på 54,9 procent, vurderet ved uafhængig central review (ICR). 

Én patient (1,1 procent) opnåede komplet respons (CR) og 49 patienter (53,8 procent) opnåede delvist respons.

En bekræftet sygdomskontrolrate (DCR) på 92,3 procent blev observeret sammen med en reduktion i tumorstørrelse hos flertallet af forsøgsdeltagerne. Efter en medianopfølgning på 13,1 måneder var medianvarigheden af ​​respons (DoR) 9,3 måneder. Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) var 8,2 måneder, og den mediane samlede overlevelse (OS) var 17,8 måneder. 

Der er i øjeblikket ingen målrettet behandling, der er godkendt specifikt mod HER2-muteret (HER2m) ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), hvilket påvirker cirka to til fire procent af patienter med NSCLC.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift