Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Overlevelsesgevinsten er stor i både absolutte og relative termer, hvilket er meget glædeligt. Det seneste behandlingsfremskridt kom i 2003, så det er velkomment, at der nu findes en ny og bedre behandling," siger Jens Benn Sørensen.

Praksisændrende: Opdivo-Yervoy forlænger overlevelsen markant ved lungehindekræft

ESMO: Treårsdata bekræfter, at immunterapikombinationen Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) forlænger overlevelsen betydeligt ved inoperabel lungehindekræft sammenlignet med kemoterapi.

”Ved en sygdom med en så dårlig prognose er reglen generelt, at det kræver minimum to måneders overlevelsesgevinst, før man kan godkende en ny behandling. Her er vi oppe på fire måneders forlænget overlevelse, så det er absolut et pænt resultat, som jeg håber og forventer bliver praksisændrende i Danmark,” siger Jens Benn Sørensen.

Ved en median opfølgning på 35,5 måneder var den samlede overlevelse 18,1 måneder i immunterapiarmen mod 14,1 måneder i kemoterapiarmen. Det viser de nyeste overlevelsesdata fra CheckMate 743-studiet (abstract #LBA65), som netop er præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2021.

”Studiet viser en markant fordel med immunterapikombinationen. Overlevelsesgevinsten er stor i både absolutte og relative termer, hvilket er meget glædeligt. Det seneste behandlingsfremskridt kom i 2003, så det er velkomment, at der nu findes en ny og bedre behandling," siger Jens Benn Sørensen. Han er ikke selv involveret i studiet.

CheckMate 743-studiet førte i oktober sidste år til, at det amerikanske lægemiddelagentur FDA godkendte immunterapikombinationen i første linje mod lungehindekræft.  Tidligere i år blev behandlingen også godkendt af EMA, og i Danmark vurderer Medicinrådet i øjeblikket behandlingen.

Inflammationsscore indikerer effekt

Som noget nyt har forskerne undersøgt, om fire forskellige inflammatoriske genekspressionssignaturer kan forudsige effekten af behandlingen. Konkret har man ved hjælp af RNA-sekventering målt inflammationsscoren i generne CD8A, STAT1, LAG3 og CD274 (PD-L1), og resultatet er positivt.

Hos patienter med en høj inflammationsscore var medianoverlevelsen i den eksperimentelle arm således 21,8 måneder mod 16,8 måneder hos patienter med en lav score. Til sammenligning var medianoverlevelsen i kemoterapiarmen 15,2 måneder hos patienter med en høj score versus 11,6 måneder hos patienter med en lav score.

”Det er meget interessant, at man med denne score tilsyneladende kan forudsige, hvor godt behandlingen vil virke, da vi mangler gode indikatorer for, hvilke patienter der har gavn af behandlingen,” siger Jens Benn Sørensen.

Både PD-L1-positive og PD-L1-negative

CheckMate 743 er det første fase III-studie, som sammenligner effekten af nivolumab plus ipilimimab med kemoterapi som førstelinjebehandling af inoperabel lungehindekræft. Studiet inkluderede 606 patienter, som blev randomiseret 1:1 til enten nivolumab plus ipilimumab eller kemoterapi (cisplatin plus pemetrexed). Det primære endepunkt var samlet overlevelse.

Blandt alle randomiserede patienter var medianoverlevelsen efter tre års opfølgning 18,1 måneder i nivolumab-ipilimumab-armen med en treårs-overlevelsesrate på 23,2 procent, og i kemoterapiarmen var overlevelsen 14,1 måneder med en treårs-overlevelsesrate på 15,4 procent.

Effekten af immunterapikombinationen var sammenlignelig blandt patienter med og uden positivt PD-L1-udtryk. Den samlede overlevelse var 17,3 måneder for PD-L1-negative patienter og 18 måneder for PD-L1-positive patienter.

Derimod var der forskel på effekten af kemoterapi i de to grupper. For PD-L1-positive patienter var den samlede overlevelse 13,3 måneder, mens den var 16,6 måneder for de PD-L1-negative. Det var dog kun 135 af de 606 patienter, som var PD-L1-negative, hvorfor resultatet er statistisk insignifikant.

Den mediane progressionsfri overlevelse var 6,8 måneder i den eksperimentelle arm og 7,2 måneder i kemoterapiarmen, men efter tre år var den progressionsfri overlevelsesrate 13,6 procent i den eksperimentelle arm og 0,8 procent i kemoterapiarmen.

Bivirkningsprofilen var i overensstemmelse med tidligere resultater. I nivolumab-ipilimumab-gruppen fik 80 procent af patienterne bivirkninger, og 17 procent måtte stoppe behandlingen grundet bivirkninger. I kemoterapigruppen fik 82 procent af patienterne bivirkninger, og otte procent måtte stoppe behandlingen.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift