Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tiragolumab plus Tecentriq øger progressionsfri overlevelse for PD-L1-positiv lungekræft

Tiragolumab plus Tecentriq (atezolizumab) giver en betydelig forbedring i progressionsfri overlevelse mod PD-L1-positiv metastatisk ikke-småcellet lungekræft sammenlignet med atezolizumab alene.

Det viser en 2,5 års medianopfølgning og eksplorative analyser af fase II-studiet CITYSCAPE, præsenteret på den europæiske kræft-immunterapi-kongres, ESMO Immuno-Oncology 2021, afholdt i december 2021 (abstrakt #LBA2)

Det sekundære endepunkt – samlet overlevelse (OS) – er endnu ikke nået, men efter 2,5 års medianopfølgning var median OS 23,2 vs. 14,5 måneder (HR=0,69, 95 procent CI: 0,44-1,07) i ITT-populationen. 

CITYSCAPE er det første randomiserede fase II-studie af en anti-TIGIT-behandling. Tiragolumab binder sig til TIGIT, som ellers undertrykker immunresponset på cancer, og fungerer som en immunforstærker sammen med andre immunterapier såsom atezolizumab. 

Tiragolumab er desuden den første anti-TIGIT-terapi, der er blevet tildelt Breakthrough Therapy Designation af U.S. Food and Drug Administration.

Bedre immunrespons

TIGIT-signalvejen er særskilt, men komplementær til PD-L1/PD-1-signalvejen. Hypotesen er, at dobbelt-blokade med tiragolumab og atezolizumab modvirker cancerens immunundertrykkelse og genopretter immunresponset.

Efter 2,5 års medianopfølgning viser resultaterne fra CITYSCAPE, at:

  • Tiragolumab plus atezolizumab fortsatte med at vise en forbedring i intention-to-treat (ITT)-populationen (n=67), drevet af den PD-L1-høje population (TPS ≥ 50 procent) (n) =29).
  • I ITT-populationen reducerede kombinationen risikoen for sygdomsforværring eller død (progressionsfri overlevelse; PFS) med 38 procent sammenlignet med atezolizumab alene (median PFS = 5,6 vs. 3,9 måneder; hazard ratio (HR)=0,62, 95 procent CI: 0,42- 0,91)
  • Kombinationsbehandlingen forbedrede overordnede responsrater (ORR) (38,8 procent vs. 20,6 procent) sammenlignet med atezolizumab alene. 

En foruddefineret eksplorativ analyse i den PD-L1-høje population viste desuden en 71 procent reduktion i risiko for sygdomsforværring eller død (median PFS = 16,6 vs. 4,1 måneder; HR=0,29, 95 procent CI: 0,15-0,53). Derudover også en klinisk meningsfuld forbedring i ORR på 69 procent i kombinations-armen versus 24,1 procent i gruppen, der fik atezolizumab alene.

Tålelig bivirkningsprofil

Kombinationen var umiddelbart generelt veltolereret og viste lignende rater af grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger (AE'er) ved tilføjelse af tiragolumab til atezolizumab sammenlignet med atezolizumb alene (22,4 procent vs. 25 procent). 

De mest almindelige bivirkninger af alle årsager i gruppen, der fik kombinationsbehandlingen, var infusionsrelaterede reaktioner, stivhed, tør hud, træthed og udslæt.

Efter længere opfølgning blev der ikke observeret nye sikkerhedssignaler med kombinationen. Patienterne rapporterede generelt minimale til moderate symptomer og opretholdt generelt deres livskvalitet sammenlignet med behandlingens start.

PRO-data fra denne eksplorative analyse viste, at lungesymptomer, såsom dyspnø og smerter, ikke så ud til at forværres ved tilsætning af tiragolumab til atezolizumab.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift