Neoadjuverende Imfinzi plus kemoterapi forbedrer respons hos NSCLC-patienter

Når Imfinzi (durvalumab) kombineres med kemoterapi før operation af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), forbedres den patologisk komplette respons (pCR) signifikant sammenlignet med kemoterapi alene.

Det skriver Imfinzi-producenten AstraZeneca i en pressemeddelelse omhandlende de foreløbige resultater af fase III-studiet AEGEAN.

''Tidlig behandling af operabel lungekræft giver de bedste chancer for helbredelse, men på trods af kemoterapi og en vellykket operation vil størstedelen af patienterne få tilbagefald inden for fem år. Aktivering af immunresponset med Imfinzi både før og efter operationen er en spændende ny strategi, og vi håber, at disse tidlige resultater fra AEGEAN vil føre til forbedret overlevelse for lungekræftpatienterne i dette potentielt helbredende forsøg,” udtaler Susan Galbraith, Executive Vice President, Oncology R&D, AstraZeneca.

Foruden den forbedrede pCR førte neoadjuverende kombinationsbehandling med durvalumab og kemoterapi også til en forbedring af såkaldt større patologisk respons (mPR), defineret som 10 procent eller mindre levedygtig tumor efter neoadjuverende behandling. Studiet fortsætter med henblik på at nå det primære endepunkt hændelsesfri overlevelse (EFS). PCR- og eventfrie overlevelsesdata (EFS) vil blive præsenteret på en kongres, når EFS-data er modne.

Ingen uventede bivirkninger

Ifølge pressemeddelelsen var bivirkningsprofilen sammenlignelig med den, man har set i lignende studier, og tilføjelsen af durvalumab til kemoterapi førte ikke til flere mislykkede operationer sammenlignet med kemoterapi alene.

AEGEAN er et randomiseret, dobbeltblindet fase III-studie, der undersøger durvalumab som perioperativ behandling til patienter med operabel stadie IIA-IIIB NSCLC, som ikke er EGFR- eller ALK-positive, uanset PD-L1-ekspression. 802 patienter blev randomiseret til at modtage 1500 mg durvalumab hver tredje uge plus kemoterapi eller placebo plus kemoterapi i fire serier før operation, efterfulgt af durvalumab eller placebo hver fjerde uge i op til 12 serier efter operationen. Studiet udføres på i 264 centre i mere end 25 lande.