Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alectinib øger overlevelse signifikant

Ny forskning viser, at Alectinib øger den progressionsfrie overlevelse signifikant hos patienter med ALK-muteret lungekræft.

Alectinib, en targeteret lægemiddelkandidat rettet mod ALK-muteret lungekræft, øger signifikant den progressionsfri overlevelse hos japanske patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft, der er karakteriseret ved en mutation i ALK-genet. Det viser resultater fra et japansk klinisk head-to-head studie (H2H-studiet J-ALEX) med alectinib versus crizontinib, der blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO 2016. 

Resultaterne indikerer samtidig, at alectinib kan have særlig gavn for patienter med metastaser i hjernen. ALK-muterede lungekræftpatienter behandles i dag typisk med ALK-hæmmeren crizotinib som monoterapi i 1. linje. 

Men resultater baseret på en interimanalyse af J-ALEX-studiet viser altså en statistisk signifikant forlænget progressionsfri overlevelse (PFS) for alectinib sammenlignet med crizotinib.  Således var PFS minimum 20,3 mdr. (median ikke nået) ved behandling med alectinib, mens den mediane PFS for crizotinib var 10,2 måneder. 

Risikoen for sygdomsforværring eller død var reduceret med 66 procent for alectinib sammenlignet med crizotinib ([HR]=0.34, 99 procent CI: 0.17-0.70, p<0.0001). Endvidere konkluderede analysen, at alectinib havde en favorabel bivirkningsprofil, sammenlignet med crizotinib.

Forskerne bag J-ALEX-studiet præsenterede desuden på ASCO en subgruppeanalyse af 14 patienter, der havde hjernemetastaser ved studiestart. Analysen indikerede en gavnlig effekt af alectinib sammenlignet med crizotinib. 

J-ALEX er et open-label, randomiseret, fase III-studie, som sammenlignede effekt og sikkerhed for alectinib mod crizotinib. Studiet omfattede 207 patienter med ALK-positiv, avanceret eller tilbagevendende ikke-småcellet lungekræft, som ikke tidligere var behandlet med ALK-hæmmere.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift