Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS positiv over for nivolumab til lungekræft

KRIS er positivt indstillet over for at tage immunterapi-stoffet nivolumab (Opdivo) i brug til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Rådet har dog stillet ansøgerne nogle supplerende spørgsmål omkring brugen af markører, fortæller KRIS’ formand Steen Werner Hansen.

”Det ser umiddelbart ikke ud som om, at nivolumab har en plads som standardbehandling, når det gives til patienter, som ikke er positive for PD-L1. Vores tilbagemelding til ansøgerne er, at vi godt kan se, at det virker, men vi mener ikke umiddelbart, at det klart adskiller sig fra kemoterapi hos de patienter, der er markørnegative,” siger Steen Werner Hansen.

 

Ansøgningen om national ibrugtagning af nivolumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft blev behandlet på seneste møde i KRIS 14. juni. Høringsproceduren er endnu ikke afsluttet på grund af sommerferie.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift