Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forurening forkorter livet for lungekræftpatienter

Omgivende luftforurening påvirker overlevelsen hos patienter med tidlige stadier af lungekræft.

Det viser et observationsstudie, der for nylig blev offentliggjort i BMJ-Journal Thorax.

Studiet undersøgte data for mere end 352.000 patienter med nydiagnosticeret lungekræft i løbet af 1988-2009 i Californien samt data for gennemsnitlige nitrogendioksid- og ozonniveauer i luftbårne partikler i to forskellige størrelseskategorier. Dette blev sammenlignet med miljømæssige faktorer, såsom hvorvidt deltagerne boede i nærheden af en motorvej.

Resultaterne viste, at risikofaktorerne var højest hos de patienter, hvor sygdommen var i en tidlig fase, og som blev udsat for høj påvirkning af små partikler. Her var den gennemsnitlige overlevelse 2,4 år, sammenlignet med 5,7 år for dem, der blev udsat for små doser af det samme støv.

Alt i alt varierede den øgede risiko for død mellem 26 procent og 38 procent, afhængig af størrelsen på og mængden af det luftbårne støv.

Virkningen var størst for de patienter, der havde ikke-småcellet adenocarcinom.

Forskerne påpeger, at undersøgelsen er et observationsstudie, og at der derfor ikke kan drages endelige konklusioner fra dataene. De påpeger også, at de mangler individuelle oplysninger om risikofaktorer såsom alkohol, rygning og andre livsstilsfaktorer.

På trods af usikkerhederne ved undersøgelsen påpeger de, at dens resultater er klinisk signifikante, og at reduceringen af forurenet luft kan have en potentielt forbedrende effekt på lungekræftpatienters overlevelse.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift