- først med nyheder om medicin

Lumykras forbedrer livskvaliteten for NSCLC-patienter med KRASG12C-mutation

ELCC: Lumykras (sotorasib) viser lovende forbedringer af livskvaliteten i forhold til kemoterapi for patienter med KRASG12C-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Det viser resultater af fase III-forsøget CodeBreaK 200, som blev præsenteret (abstract #4O) på ELCC 2023. I forsøget deltog 345 patienter, som var progredieret på platinbaseret kemoterapi og en checkpointhæmmer.

Patienterne blev randomiseret til enten at modtage sotorasib (960 mg oralt dagligt) eller docetaxel (75 mg/m2 intravenøst hver tredje uge). Patienternes livskvalitet og symptombelastning blev vurderet ved hjælp af validerede spørgeskemaer.

Studiet viser, at patienter behandlet med sotorasib oplevede mindre alvorlige symptomer end patienter behandlet med docetaxel. For eksempel var patienter, der modtog docetaxel, mere generet af deres bivirkninger (odds ratio [OR] 5,71) og de oplevede symptomer af højere sværhedsgrad (smerte: OR 2,94, ømme muskler: OR 4,40, ømme led: OR 4,17, sår i mund eller hals: OR 4,26). Derudover forstyrrede symptomerne i højere grad deres daglige aktiviteter (smerte: OR 3,18, ømme muskler: OR 3,90, ømme led: OR 10,68).

Livskvaliteten forværredes fem dage efter den første docetaxelbehandling, mens den forblev stabil for patienter, der modtog sotorasib (ændring fra baseline i VAS score: -8,4 vs 1,5). På lang sigt viste VAS en forværret livskvalitet for patienter behandlet med docetaxel, mens den forblev stabil for patienter behandlet med sotorasib (-5,8 vs 2,2 ved uge 12).

Afvist af Medicinrådet

Effektresultaterne fra CodeBreaK 200 blev præsenteret på ESMO i efteråret 2022. De viste, at sotorasib forlængede den progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med docetaxel, men at der ikke var nogen samlet overlevelsesfordel.

”PFS-resultaterne er gode og viser, at sotorasib er en lovende ny behandling til en patientgruppe, som mangler et effektivt behandlingstilbud. Det er til gengæld lidt skuffende, at behandlingen ikke forbedrede den samlede overlevelse,” sagde overlæge på Onkologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital Lise Eckhoff, som overværede præsentationen.

Kort efter offentliggjorde Medicinrådet sin vurdering af behandlingen. Rådet anbefalede ikke sotorasib mod fremskreden KRAS-muteret NSCLC.

”Medicinrådet vurderer, at det er usikkert, om sotorasib kan forlænge patienternes levetid sammenlignet med docetaxel, som er den nuværende standardbehandling. Der kan være alvorlige bivirkninger ved begge behandlinger, men typerne af bivirkninger er forskellige,” skrev rådet i anbefalingen.  

Medicinrådet havde dog ikke nået at få fase III-resultaterne fra CodeBreaK 200 til evalueringen af lægemidlet, og konklusionen var derfor baseret på CodeBreak 100, der er uden kontrolgruppe, samt et separat studie af docetaxel.