Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin


"Overlevelsen er lidt bedre med osimertinib i første linje, men studiets vigtigste budskab er, at osimertinib udsætter tiden til hjernemetastaser med et helt år sammenlignet med den sekventielle behandling. Det betyder rigtig meget, ikke mindst for patienternes livskvalitet,” siger Lotte Holm Land.

Studie cementerer Tagrissos position som førstevalg mod fremskreden EGFR-muteret NSCLC

ELCC: Tagrisso (osimertinib) i første linje udsætter tiden til hjernemetastaser betydeligt sammenlignet med en sekventiel behandlingsstrategi med gefitinib efterfulgt af osimertinib.

Resultatet bekræfter, at osimertinib fortsat er det bedste førstelinjevalg mod fremskreden EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), vurderer Lotte Holm Land, overlæge på Odense Universitetshospitals onkologiske afdeling.

”Det er godt at få bekræftet, at den behandlingsstrategi, vi anvender i dag, giver de bedste resultater. Overlevelsen er lidt bedre med osimertinib i første linje, men studiets vigtigste budskab er, at osimertinib udsætter tiden til hjernemetastaser med et helt år sammenlignet med den sekventielle behandling. Det betyder rigtig meget, ikke mindst for patienternes livskvalitet,” siger hun.

Det viser studiet

Resultaterne stammer fra en eksplorativ analyse af det trearmede fase II-studie APPLE, som blev præsenteret på ELCC 2023 (abstract #1O).

Forsøget inkluderede 156 patienter med fremskreden EGFR-muteret NSCLC, som blev randomiseret til tre forskellige behandlingsarme, A, B og C. I arm A fik deltagerne osimertinib i første linje indtil RECIST progression (-PD), i arm B fik de gefitinib, indtil der opstod en T790M-resistensmutation eller indtil RECIST PD, hvorefter de skiftede til osimertinib, og i arm C fik patienterne også først gefitinib indtil RECIST PD, hvorefter de skiftede til osimertinib. I analysen blev arm B og C slået sammen.

Analysen viser, at progressionsfri overlevelse på osimertinib var 19,5 måneder i arm A, mens den progressionsfri overlevelsesrate på osimertinib efter 18 måneder var 51,1 procent i arm A og 61 procent i arm B/C.

Median samlet overlevelse var ikke nået i arm A, men i arm B/C var den 42,8 måneder. 18-måneders OS-rate var på 84,4 procent i arm A og 82,3 procent i arm B/C.

19 procent af patienterne i arm A og 29,1 procent i arm B/C havde hjernemetastaser ved baseline. Der blev observeret i alt 68 tilfælde af progression i hjernen. Median tid til hjerneprogression var 34,3 måneder (95% CI: 26,9-NR) i arm A og 22,3 måneder (95% CI: 18,6-22,3) i gruppe B/C, svarende til en hazard ratio på 0,54 (90% CI: 0,34-0,86). 18-måneders hjerneprogressionsfri overlevelse var på henholdsvis 82,2 procent og 63,5 procent.

Ingen fordel ved sekventiel behandling

Osimertinib (Tagrisso) er en tredjegenerations EGFR-TKI, der hæmmer både aktiverende EGFR-mutationer og EGFR. Den rykkede i 2019 op som førstelinjevalg til uhelbredelig NSCLC med aktiverende EGFR-mutation baseret på data fra det randomiserede fase III-studie FLAURA, hvori osimertinib blev sammenlignet med de tidligere førstelinjevalg gefitinib og erlotinib. PFS og median varighed af respons var signifikant bedre ved osimertinib, og man så mindre hjerneprogression på osimertinib.

”Vi har i Danmark skiftet fra osimertinib i anden linje til første linje, så det er relevant at undersøge, om der er gevinst ved at rykke det frem i første linje fremfor sekventiel behandling. APPLE-studiet bekræfter osimertinib som førstevalg,” siger Lotte Holm Land.

Kultur

 • Bo Libergren bruger sine weekender i jyske og fynske håndboldhaller

  KULTUR-TEMPERATUR: Regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) har en datter på 14 år, der dyrker håndbold helhjertet. Derfor bliver de fleste af hans weekender tilbragt i og omkring fynske og jyske håndboldhaller.

 • Bestsellerforfatter: Meget af det, vi gør i sundhedsvæsenet, virker kun på grund af placeboeffekt

  BØGER: ”Det føltes nærmest som et kald at videreformidle viden, som verden har brug for,” fortæller Thomas Breinholt, der brugte fem år på at skrive ’Kan man tænke sig rask?’. Han oplever en stor sult hos patienter og læger efter at forstå sammenhængen mellem krop, sind, sundhed og sygdom.

 • Roman tager eminent livtag med den skrøbelige alderdom

  BØGER: Midaldrende omsorgsgivende karrierekvinder, der bider tænderne sammen og skiftevis kærligt og bittert gør deres pligt, og patriarker, der ufrivilligt skider i bukserne, har sjældent hovedroller – det har de i romanen ´Lindely´, og det er forfriskende og velkomment.

 • Musik skal højne trivsel og nedsætte brugen af psykofarmaka blandt demensramte

  MUSIK: Et nyt ambitiøst dansk forskningsprojekt søger at ændre demensomsorgen på plejecentre landet over ved hjælp af musik. Projektet, ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med flere kommuner og plejecentre, fokuserer på at hæve fagligheden i den daglige pleje. Målet er at forbedre trivslen for både personale og mennesker med demens og samtidig reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Tårer og vrede drypper ned af siderne i ny bog om overgangsalderen

  BØGER: Med bogen 'Mit hemmelige liv' forsøger journalist Lotte Kaa Andersen at afdække de mange former for tab, besværligheder og usynliggørelser, som kvinder i overgangsalder kan opleve. Men heldigvis har hun også et godt øje for de positive muligheder og livsforandringer, som også kan følge med den ellers alt for ofte latterliggjorte menopause.

 • Fremragende podcastserie om kronisk hjernerystelse

  PODCAST: En ny afslørende podcastserie om ikke kun ulige, men som oftest også totalt håbløse forhold for danskere med kronisk hjernerystelse, viser, hvorfor podcasts er sådan et genialt medie for mennesker, der har noget på hjerte, men også har styr på fakta.

 • Cheflæge: Forfatteren Glenn Bech udfordrer min autoritet

  KULTUR-TEMPERATUR: Mads Nordahl Svendsen anbefaler skønlitterær forfatters indignerede manifest om klassesamfundet til sundhedspersonale: Vi er i en autoritetsposition, som vi skal blive mere opmærksomme på, mener cheflægen fraOnkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

 • Dansk udsendt fødselslæge viser krigens fuldstændigt forfærdelige pris

  BØGER: Gynækolog Maria Milland har været udsendt til krigs- og katastrofeområder 11 gange i sit liv. Men aldrig har hun oplevet et sted så fuldstændigt rædselsfuldt som fange-og flygtningelejren al-Hol i Syrien, hvor hun i ni måneder arbejdede som fødselslæge og gynækolog. Hendes stærke førstehåndsberetning fortjener de varmeste anbefalinger.

 • Troværdig podcast: En af skaberne af kunstig intelligens frygter, at den vil tage kontrollen

  PODCAST: Den britiske professor Geoffrey Hinton, som er anerkendt som en af de førende skikkelser inden for kunstig intelligens (AI), udtrykker i en ny podcast bekymring for, hvad han kalder "den sorte boks" inden for kunstig intelligens. Han frygter, at AI's neurale netværker kan ende med at overtage kontrollen.

 • Ny diætbog viser, at ikke kun Novo forsøger at tjene penge på Wegovy

  BØGER: Indtil for få år siden var slankemedicin en gråzone af præparater , som hverken læger eller patienter var begejstrede for, og alternative metoder til vægttab var en sikker indtjeningskilde for mange brancher. Heriblandt også for forfattere af slanke- og diætbøger, som nu – efter at de nye slankemediciner buldrer frem – skal finde nye veje til at tjene penge.