- først med nyheder om medicin

Fra resistens til nye muligheder i behandling af lungekræft

ESMO 2016: Lungekræftpatienter, der hidtil er blevet behandlet med crizotinib får nu bedre muligheder med udviklingen af anden generation af stoffet. Og det bør være den nye førstevalgsbehandling for patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Det mener forskerne bag et nyt studie, der blev præsenteret på ESMO 2016-kongressen i København.

I dag udvikler de fleste patienter resistens over for crizotinib og har så kun kemo som alternativ behandling.

Formålet med fase III-forsøget ASCEND-5 var at se, om anden-generation ALK-hæmmeren ceritinib er bedre end kemo, når crizotinib ikke længere virker. Og det er den, ifølge studiet, som demonstrerede en bedre progressionsfri overlevelse med ceritinib end med kemoterapi. Forskerne kalder forbedringen robust, idet den også er konsistent på tværs af flere undergrupper.

Et godt alternativ

Med ceritinib får lungekræft-patienterne betydelige forbedringer af specifikke symptomer og får det generelt bedre, end hvis de er på kemo. Stoffet bringer ingen nye bivirkninger med.

”I gruppen af patienter med crizotinib-resistent ALK+ bør ceritinib være ny standard andenlinjebehandling,” sagde hovedforfatteren bag det tværnationale studie, professor Giorgio Scagliotti, leder af Onkologisk Institut ved universitetet i Torino, Italien, ved dagens præsentation på ESMO-kongressen.

Han mener således, det vil være naturligt at starte behandling af alle patienterne med crizotinib, og derefter erstatte med ceritinib, når resistensen sætter ind hos patienterne med ALK positiv lungekræft.

ALK-hæmmeren crizotinib har vist sig effektiv til NSCLC-patienter med ALK+. Ceritinib er anden-generation af crizotinib med tyve gange øget potens.

I studiets fase I viste ceritinib god antitumor effekt hos patienter med ALK+. I fase II viste det holdbar responsrate hos patienter, der havde udviklet resistens over for crizotinib og som var på kemo. Og her i fase III har det vist sig, at den progressionsfri overlevelse sammenlignet med kemoterapi er 5,4 mod 1,6 måneder. Responsraten er øget fra 6,9 procent med kemo til 39,1 procent med ceretinib.

Flere studier

 

Andre studier har vist, at stoffet alectinib også kan fungere som andetvalg, når crizotinib ikke længere virker. Og lige nu venter man på resultaterne af forsøg med ceritinib og alectinib som førstevalgsbehandling sammenlignet med kemoterapi. Det vil levere svaret på det fundamentale spørgsmål om, hvilken ALK-hæmmer, der skal være den første patienterne får tilbudt.