Nye perspektiver med atezolizumab

ESMO 2016: Fire måneder plus et par dage. Så meget længere levetid får patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), hvis de behandles med PD-L1-hæmmeren atezolizumab frem for med standard kemoterapi.

Det er resultatet af fase III-forsøget OAK, som blev fremlagt på ESMO-kongressen i København i dag.

Og perspektiverne i studiet er endnu større, ifølge dets hovedforfatter, Dr. Fabrice Barlesi, leder af Tværfaglig Onkologi på Institut for Onkologi på Aix-Marseille Universitet og Assistance Publique Hospitalet i Marseille, Frankrig. Han siger:

”Målet med denne behandling er at tillade immunsystemet at kontrollere og måske helt fjerne kræftceller. På den måde vil atezolizumab kunne bruges mod en lang række kræftsygdomme.”

I undersøgelsen viste den primære analyse en forbedring på 27 procent i den generelle overlevelse hos patienter, der fik atezolizumab frem for docetaxel, uafhængig af deres PD-L1-niveauer. Hos patienterne med det højeste PD-L1-niveau var overlevelsen hele 59 procent bedre. Og i patienter uden PD-L1 var der stadig 25 procent forbedring.

OAK er det første fase III-studie af atezolizumab og bekræfter effekten set i fase II-forsøget POPLAR og i CHECKMATE. Og resultaterne viser, at stoffet har potentiale som ny andenlinje-behandling til patienter med NSCLC.