Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda mere effektiv end kemo som andenliniebehandling

Keytruda medfører en markant bedre progressionsfri overlevelse (PFS) end kemoterap som andenliniebehandling for patienter med ikke småcellet lungekræft.

Det viser en ny analyse af KEYNOTE-024-undersøgelsen, der blev præsenteret på den amerikanske onkologikongres, ASCO 2017 i Chicago (Abstrakt 9000).

I KEYNOTE-024 har pembrolizumab (Keytruda fra MSD) allerede tidligere vist sig bedre end kemoterapi som førsteliniebehandling for avanceret NSCLC med PD-L1 TPS ≥50% og ingen sensibiliserende EGFR-mutationer eller ALK-translokationer.

Efter en median opfølgning på 11,2 måneder viste PFS sig 50 procent bedre ved en uafhængig central radiologisk undersøgelse, mens Hazard Ratio (HR) var 0,60 for den samlede overlevelse (OS).

I alt deltog 305 patienter, der tilfældigt fik enten 200 mg pembrolizumab hver 3. uge (n = 154) eller platin-doublet kemo med - hvis nødvendigt - pemetrexed vedligeholdelse (n = 151).

Patienter i kemogruppen kunne krydse over til pembrolizumab-gruppen efter en nærmere forskervurdering.

48 (31,2 procent) af patienterne i den oprindelige pembrolizumab-gruppe og 97 (64,2 procent) i kemogruppen fik andenlinjebehandling, herunder 80 patienter, der skiftede fra kemoterapi til pembrolizumab.

På grund af den bedre progressionsfrie overlevelse i førsteliniebehandlingen fik langt færre af de oprindelige deltagere i pembrolizumab-gruppen andenlinjebehandling.

Den mediane PFS2 blev væsentligt forbedret for pembrolizumab-gruppen, men var endnu nået ved cutoff, mens kemogruppens mediane PFS var 8,6 måneder. En opdateret OS med median opfølgning på 19 måneder viste en konsistent overlegenhed af førsteliniebehandling med pembrolizumab, på trods af det store antal patienter, der skiftede til gruppen fra førstelinjebehandling med kemo.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift