Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

NSCLC-patienter reagerer bedre på kemo efter immunterapi

Patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der kræver salvage kemoterapi, har bedre respons på behandlingen, hvis de er blevet forbehandlet med en PD-1 eller PD-L1-hæmmer.

Det viser en undersøgelse, der blev præsenteret ved den europæiske lungekræftkonference ELCC i Genève, Schweiz, 7. maj.

Studiet er en retrospektiv analyse og viser, at de patienter, der har modtaget PD1-/PD-L1-hæmmere, er 30 procent mere tilbøjelige til at opnå et partielt svar, end de, der ikke har modtaget behandlingen.

Analysen omfatter 82 patienter med trin 4 NSCLC, herunder adenokarcinom, pladecellekarcinom og et tilfælde af storcellet karcinom. I alt 67 patienter var tidligere behandlet med en PD-1 eller PD-L1-hæmmer. 56 patienter havde modtaget Opdivo (nivolumab), syv havde modtaget Keytruda (pembrolizumab) og fire havde modtaget Tecentriq (atezolizumab).

De øvrige 15 patienter, der ikke havde været behandlet med PD-1-/PD-L1-hæmmere, fungerede som kontroller.

Alle patienter var forbehandlet med kemoterapi, med et gennemsnit på 2,37 tidligere regimer blandt patienterne, der havde fået PD1-/PD-L1-hæmmere, og 1,93 i kontrolgruppen. Salvage kemoterapien omfattede docetaxel (62 procent), pemetrexed (20 procent), paclitaxel (6 procent) og andre (12 procent).

CT-scanninger udført inden for den første måned og derefter hver sjette uge viste en signifikant højere partiel responsrate hos de patienter, der tidligere var blevet behandlet med PD1-/PD-L1-hæmmere, end hos kontrolgruppen, nemlig 27 procent versus syv procent.

Stabil sygdom blev set hos 51 procent af de PD1-/PD-L1-behandlede patienter og hos 53 procent af patienterne i kontrolgruppe. Progressiv sygdom blev set i 22 procent af de patienter, der havde fået PD1-/PD-L1hæmmere, mod 40 procent i kontrolgruppen.

De foreløbige resultater er godt nyt for patienter med NSCLC, mener forfatterne bag studiet.

”Vores resultater er yderst vigtige for NSCLC-patienter. Checkpoint-hæmmere er i øjeblikket standardbehandling til NSCLC-patienter i andenlinjebehandling, efter kemoterapi, og anvendes i første linje til en delmængde af patienter med højt PD-L1-udtryk. Hidtil er det uklart, hvordan man behandler patienter, der ikke reagerer på checkpoint-hæmmere, eller hvis sygdom udvikler sig efter umiddelbar reaktion på disse midler. Aktiviteten ved konventionel kemoterapi i denne indstilling er ikke blevet undersøgt hidtil. Derfor er disse resultater gode nyheder for patienter, der oplever progression efter immunterapi og stadig er raske nok til at modtage yderligere palliativ behandling,” siger leder af projektet Sacha Rothschild fra University Hospital Basel, Department of Medicine, Division of Oncology, Schweiz, i en pressemeddelelse.

Han understreger, at forskergruppens fund må undersøges nærmere i større kohorter.

Forskerne ved endnu ikke, hvorfor de patienter, der er blevet behandlet med PD1-/PD-L1-hæmmere har en bedre respons. De mener dog, at det er sandsynligt, at aktiveringen af ​​immunsystemet ved checkpoint-hæmning gør tumorceller mere følsomme over for kemoterapi. Det kan også være, at kemoterapien hjælper de tumorspecifikke T-celler til at komme ind i tumor-mikromiljøet og udøve deres funktion, mener forskerne.

Marina Garassino, som er leder af Thoracic Medical Oncology, National Cancer Institute of Milan, Italien, er begejstret for de potentielle muligheder i de schweiziske forskeres fund.

”Dette er den første forskning, der tyder på, at kemoterapi potentielt kan fungere bedre efter immunterapi. Alle os, der behandler patienter med immunterapi, har haft en fornemmelse af det, fordi vi har set uventede resultater hos nogle patienter, men det er den første undersøgelse, hvor dette fænomen formelt beskrives. Selvom resultaterne er meget foreløbige, foreslår de, at immunterapi kan ændre sygdommens naturlige historie og tumorens mikromiljø, hvilket gør det mere følsomt for kemoterapi. Dette peger potentielt på nye forskningsområder og nye behandlingssekvenser,” siger hun.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift