Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Reduktion af læsioner med brigatinib forbedrer overlevelsen

WCLC18: Reduktion af læsioner efter brug af brigatinib medfører tilsyneladende markante forbedringer af såvel progressionsfri og samlet overlevelse for crizotinib-refraktære ALK-positive NSCLC-patienter.

Det tyder i hvert fald en post hoc-analyse af ALTA-studiet, der er en igangværende randomiseret fase 2 undersøgelse af brigatinib.

I ALTA-studiet er patienter tilfældigt opdelt i to grupper, der enten får 90 mg (n = 112) eller 180 mg brigatinib dagligt (n = 110) - i sidste gruppe dog efter en syv dages indkøring med 90 mg.

I den nye analyse, der mandag blev præsenteret på verdenskongressen for lungekræft (WCLC) i Yokohama, Japan, blev de to grupper dog samlet og opdelt påny i fire grupper efter hvor meget eller lidt deres læsioner var reduceret i forhold til baseline. Resultaterne i disse grupper blev sammenlignet med resultater hos patienter uden reduktion af læsioner.

201 ud af 222 patienter havde ved analysen d. 21. februar i år mindst en evaluerbar responsbedømmelse med 18,4 måneders median opfølgning. Af de oprindelige to grupper havde hhv. 46 procent og 55 procent opnået det primære endepunkt, som var en konfirmeret objektiv responsrate (cORR).

Sammenlignet med patienter uden reduktion af læsioner medførte op til 25 procents reduktioner en længere progressionsfri overlevelse (PFS) på 39 procent.

26-50 procents reduktioner af læsioner medførte en 53 procents længere PFS.

51-75 procents reduktioner af læsioner medførte en 46 procents længere PFS.

76-100 procents reduktioner af læsioner medførte en 70 procents længere PFS.

Dertil viste reduktionerne en højere estimere et-årig samlet overlevelse (OS).

I en multivariabel analyse var 76-100 procents reduktioner af læsioner uafhængigt forbundet med længere PFS (63 procent) og OS (65 procent). Dertil kom, at de deltagere, der fik 180 mg brigatinib havde en længere PFS end deltagere, der fik 90 mg.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift