Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tagrisso forbedrer PFS markant hos EGFRm-positive NSCLC-patienter

WCLC18: Tagrisso er markant mere effektiv end standardbehandlinger af EGFRm-positive NSCLC-patienter.

Det viser en ny undersøgelse, der har sammenlignet indholdsstoffet osimertinib med standardbehandlingen hos undergrupper af patienter i FLAURA-studiet, der er en fase III, dobbeltblindet, randomiseret undersøgelse, som vurderer effekt og sikkerhed for osimertinib sammenlignet med EGFR-TKI (standardbehandling) som førstelinjebehandling af patienter med EGFRm avanceret NSCLC.

I studiet blev 556 patienter randomiseret til enten at modtage osimertinib, (n = 279) eller standardbehandling (n = 277).

Patienterne fik enten 80 mg osimertinib dagligt eller standardbehandling i form af 250 mg gefitinib eller 150 mg erlotinib.

Patienterne var over 18 år med Ex19del / L858R mutationspositive lungeadenocarcinom, men havde ikke tidligere fået systemisk anti-cancer / EGFR-TKI terapi mod avanceret NSCLC.

Forskerne ønskede at finde ud af om plasma- og/eller vævstest kunne forudsige PFS med osimertinib og tog derfor ved baseline tumorvævsprøver til central analyse af EGFRm-status og blodprøver til retrospektiv analyse af EGFRm-status ved plasma ctDNA.

Resultaterne viste, at hos EGFRm-positive patienter reducerede osimertinib risikoen for progression eller død med 56 procent sammenlignet med standardbehandlingen.

Disse resultater og god sammenhæng mellem PFS og vævs- og plasmatest for EGFRm understøtter brugen af ​​plasma EGFRm-test til udvælgelse af patienter, der er berettiget til behandling med osimertinib i første linje, mener forskerne.

Tags: WCLC18

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift