Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Længere overlevelse med brigatinib trods fortsat sygdomsudvikling

WCLC18: Patienter med crizotinib-refraktær, avanceret ALK-positiv NSCLC overlever længere hvis de fortsætter med at få brigatinib selv om sygdommen fortsat udvikler sig.

Det viser en ny analyse af data af patienter i det randomiserede fase 2-forsøg ALTA, der viste, at brigatinib, som er en ny type ALK-hæmmer, medfører en 16 måneders progressionsfri overlevelse (PFS) for patienter med crizotinib-refraktær, avanceret ALK-positiv NSCLC.

Den nye analyse blev mandag præsenteret på verdenskongressen for lungekræft (WCLC) i Yokohama.

I ALTA-studiet opdelte forskerne tilfældigt patienterne i to grupper, der enten fik 90 mg (n = 112) eller 180 mg brigatinib (n = 110) dagligt. Sidste gruppe dog efter en indkøringsperiode med 90 mg i syv dage.

Forskernes nye analyse er baseret på 107 af patienterne, der har overlevet mindst 21 dage efter med fortsat sygdomsudvikling.

84 af disse patienter fortsatte og 23 ophørte med brigatinib-behandling.

Resultaterne viste en 68 procent længere samlet overlevelse (OS) hos patienter, som fortsatte brigatinib-behandlingen - især de patienter, der fortsat fik 180 mg.

De patienter, der fortsatte med medicinen var kendetegnet ved flere faktorer - blandt andet at have fået en mere massiv behandling eller at have fået brigatinib i længere tid.

Men justerede tal indikerer alligevel en 47 procents længere samlet overlevelse hos patienter, som fortsatte med brigatinib.

En dårligere samlet overlevelse viste sig at have en sammenhæng med bl.a. antallet af tidligere behandlinger, sygdomsudvikling grundet nye læsioner og ECOG-status (patienternes evne til at tage vare på sig selv samt daglig aktivitet og fysiske evner).

Forskerne kokluderer, at overlevelsen var bedre blandt patienter, der fortsatte med brigatinib trods fortsat sygdomsudvikling og at især 180 mg brigatinib, kan være en af ​​mange faktorer, der sikrer en længere samlet overlevelse trods fortsat sygdomsudvikling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift