Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda er også kemoterapi overlegen efter to år

WCLC18: Keytruda medfører en dobbelt så lang samlet overlevelse som kemoterapi efter to år.

Det viser den seneste analyse af KEYNOTE 024-forsøget, der er et multicenter, internationalt, fase 3 randomiseret, åbent, kontrolleret forsøg med behandling med pembrolizumab over for platinbaseret kemoterapi som førsteliniebehandling til patienter med avanceret NSCLC af enhver histologi med PD-L1 tumor proportions score (TPS) ≥50 procent og uden EGFR mutationer eller ALK translokationer.

Resultaterne efter to år blev onsdag præsenteret på den 18. verdenskongres for Lungekræft, WCLC, i Yokohama.

I alt deltog 305 patienter, hvoraf 154 fik pembrolizumab og 151 fik kemoterapi.

Patienterne fik tilfældigt enten 35 cykler af 200 mg pembrolizumab hver tredje uge eller fire-seks cykler af enten: 
carboplatin / cisplatin + gemcitabin
carboplatin + paclitaxel
carboplatin / cisplatin + pemetrexed med valgfri pemetrexed vedligeholdelse (for dem med non-squamous histologi)

Patienter i kemoterapi, der oplevede sygdomsfremgang, kunne skifte for at modtage pembrolizumab monoterapi. Respons blev vurderet hver niende uge ved blindet uafhængig central vurdering baseret på RECIST version 1.1. Det primære endepunkt var PFS; sekundære endepunkter var OS, ORR og sikkerhed.

Resultater fra den primære analyse af KEYNOTE-024 viste, at pembrolizumab efter en median opfølgning på 11,2 måneder signifikant forbedrede PFS med 50 procent og OS med 40 procent og medførte færre bivirkninger end kemoterapi.

I denne nye analyse efter godt to år (median 25,2 måneder) var 73 patienter (47,4 procent) i pembrolizumab-gruppen og 96 patienter (63,6 procent) i kemoterapi-gruppen døde.

Den samlede overlevelse (OS) i pembrolizumab-gruppen viste sig at være 37 procent højere. Median OS var 30 (18,3-ikke nået) måneder i pembrolizumab-gruppen og 14,2 (9,8-19,0) måneder i kemoterapi-gruppen.

82 patienter, der begyndte på kemoterapi, krydsede undervejs over for at modtage pembrolizumab, når de opfyldte kriterierne.

Behandlingsrelaterede bivirkninger var mindre hyppige i pembrolizumab--gruppen end i kemoterapibehandlingen (henholdsvis 76,6 procent mod 90,0 procent) - også for behandlingsrelaterede bivirkninger i 3-5 grad (31,2 procent mod 53,3 procent).

Selv om mere end halvdelen af ​​patienterne skiftede fra kemoterapi til pembrolizumab undervejs, var den samlede overlevelse efter førstelinjebehandling med pembrolizumab overlegen i forhold til resultaterne i kemoterapi-gruppen, konkluderer forskerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift