Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq plus Avastin forbedrer den progressionsfri overlevelse for NSCLC

PD-L1-hæmmeren Tecentriq  og Avastin plus kemoterapi reducerer signifikant risikoen for sygdomsforværring eller død (progressionsfri overlevelse) i førstelinjebehandling af personer med avanceret ikke-småcellet lungekræft. Det viser fase III-studiet IMpower150.

Studiet mødte dets co-primære endepunkt for progressionsfri overlevelse (PFS) og påviste, at kombinationen af ​​Tecentriq (atezolizumab) og Avastin (bevacizumab) plus kemoterapi (paclitaxel og carboplatin) gav en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld reduktion i risikoen for sygdomsforværring eller død (PFS) sammenlignet med Avastin plus kemoterapi ved førstebehandling af mennesker med avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Sikkerheden for kombinationen Tecentriq og Avastin plus kemoterapi var i overensstemmelse med den kendte sikkerhedsprofil for de enkelte lægemidler, og der blev ikke identificeret nye sikkerhedssignaler med kombinationen.

Dataene for det samlede primære endepunkt, nemlig samlet overlevelse (OS), er endnu ikke modne. Analysen forventes klar i første halvdel af 2018.

Dataene vil blive præsenteret på European Society for Medical Oncology’s (ESMO) Immuno Oncology Congress i Genève i december 2017.

Om IMpower150 undersøgelsen

IMpower150 er et multicenter, åbent, randomiseret, kontrolleret fase III-studie, der evaluerer virkningen og sikkerheden af ​​Tecentriq i kombination med kemoterapi (carboplatin og paclitaxel) med eller uden Avastin hos mennesker med fase IV NSCLC, som ikke er blevet behandlet med kemoterapi for deres sygdom.

Studiet indskrev 1.202 personer, hvoraf dem med ALK- og EGFR-mutationer blev udelukket fra den primære ITT analyse. Folk blev randomiseret (1:1:1) til at modtage enten:

  • Tecentriq plus carboplatin og paclitaxel (arm A) eller
  • Tecentriq og Avastin plus carboplatin og paclitaxel (arm B) eller
  • Avastin plus carboplatin og paclitaxel (arm C, kontrolarm)

I behandlingsinduktionsfasen modtog personer i arm A Tecentriq administreret intravenøst ​​ved 1200 mg i kombination med intravenøs infusion af carboplatin og paclitaxel på dag 1 i en tre ugers behandlingscyklus i fire eller seks cyklusser. Efter induktionsfasen modtog patienterne vedligeholdelsesbehandling med Tecentriq (1200 mg hver tredje uge) indtil tab af klinisk fordel eller sygdomsprogression.

Personer i arm B modtog induktionsbehandling med Tecentriq (1200 mg) og Avastin administreret intravenøst ​​ved 15 mg/kg i kombination med intravenøs infusion af carboplatin og paclitaxel på dag 1 i en tre ugers behandlingscyklus i fire eller seks cyklusser. Folk modtog derefter vedligeholdelsesbehandling med Tecentriq plus Avastin-regimet indtil sygdomsprogression (Avastin) eller tab af klinisk fordel/sygdomsprogression (Tecentriq).

Personer i arm C modtog induktionsbehandling med Avastin administreret intravenøst ​​ved 15 mg/kg plus intravenøs infusion af carboplatin og paclitaxel på dag et i en tre ugers behandlingscyklus i fire eller seks cyklusser. Dette blev efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med Avastin alene indtil sygdomsprogression.

De co-primære endepunkter var PFS og OS. Den primære analyse af co-primær PFS-endepunkt i IMpower150 blev vurderet i to populationer: alle randomiserede personer uden en ALK- eller EGFR-genetisk mutation og i en undergruppe af mennesker, der havde en specifik biomarkør (T-effector "Teff" gensignaturekspression). IMpower150 opfyldte sit PFS-co-primære endepunkt per studieprotokol for begge de vurderede populationer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift