Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny overlegen førstelinjebehandling godkendt til ALK-positiv NSCLC

Tine McCulloch.

ALK-hæmmeren Alecensa (alectinib) er blevet godkendt som førstelinjebehandling af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i Europa.

Godkendelsen af ​​Alecensa er baseret på fase III-forsøget ALEX, som viser, at risikoen for sygdomsforværring eller død blev reduceret med 53 procent i gruppen, der modtog Alecensa, sammenlignet med den gruppe, der modtog standardbehandling med ALK-hæmmeren Xalkori (crizotinib).

Overlæge på Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Tine McCulloch glæder sig over godkendelsen af Alecensa.

”Det er rigtigt positivt, at data fra ALEX-studiet er så gode, at det nu fører til godkendelse som førstelinjebehandling. Ud fra ALEX-studiet ser det ud til, at Alecensa er overlegent i forhold til Xalkori med hensyn til PFS; 25,7 mod 10,4 måneder. Også i forhold til at reducere risiko for hjernemetastaser er Alecensa betydeligt bedre,” siger Tine McCulloch og tilføjer:

”Vores erfaring med Alecensa i klinikken er, at det er en behandling, som tåles godt, med meget få bivirkninger. Det betyder, at disse patienter i længere tid kan modtage behandling og have en god livskvalitet.”

Tine McCulloch forventer, at Medicinrådet vil godkende Alecensa til standardbehandling af patienter med metastatisk ALK-positiv NSCLC.

Behov for mere viden

Selvom Tine McCulloch hilser de gode resultater for Alecensa velkommen, påpeger hun dog, at der stadig er behov for mere viden om, hvordan behandlingen af ALK-positiv NSCLC kan optimeres yderligere.

”Vi ved, at der opstår resistens hos patienterne i løbet af behandlingen på grund af forskellige mekanismer, men vi mangler redskaber til at monitorere denne udvikling hos den enkelte. Dette kunne give os vigtig information i forhold til at planlægge den enkelte patients behandlingsforløb i forhold til at anvende de tilgængelige lægemidler i den mest optimale sekvens,” siger Tine McCulloch.

Omkring fem procent af dem, der lider af lungekræft, har ALK-positiv NSCLC, som er en aggressiv form for lungekræft, der ofte rammer yngre mennesker og folk, der aldrig har røget.

Patienter med ALK-positiv NSCLC har stor risiko for, at kræften spreder sig til hjernen. Med den nuværende standardbehandling får cirka halvdelen af ​​patienterne hjernemetastaser inden for et år. ALEX-undersøgelsen viser, at risikoen for hjernemetastaser falder med 84 procent ved behandling med Alecensa sammenlignet med Xalkori.

Om ALEX-studiet

I ALEX-studiet modtog patienter med metastatisk ALK-positiv NSCLC enten Alecensa eller Xalkori (crizotinib) i første linje. Resultaterne viser, at risikoen for sygdomsforværring eller død blev reduceret med 53 procent i gruppen, der modtog Alecensa, sammenlignet med den gruppe, der modtog behandling med Xalkori.

En uafhængig komité (IRC) har estimeret den progressionsfrie overlevelse til 25,7 måneder for patienter i behandling med Alecensa, sammenlignet med 10,4 måneder for patienter, der fik Xalkori.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift