Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskellig respons ved TKI-behandling af EGFR-muteret lungeadenocarcinom

Patienter med avanceret lungeadenocarcinom og komplekse epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR) -mutationer viser forskellige responsrater ved standardbehandling med førstegenerations tyrosinkinase (TKI) -hæmmer.

Det viser resultater fra en stor retrospektiv analyse, der blev præsenteret 12. april på European Lung Cancer Cancer Congress (ELCC) 2018 i Genève.

Patienter med avancerede lungeadenocarcinomer kan bære komplekse mutationer, såsom to eller flere forskellige EGFR-mutationer, i en enkelt tumorprøve. Hvorvidt tilstedeværelsen af ​​komplekse mutationer ændrer virkningen af ​​standard førstelinjebehandling med TKI'er har hidtil været ukendt, ligesom også hyppigheden af ​​komplekse mutationer er udokumenteret.

Til den retrospektive analyse rekrutterede forskerne patienter diagnosticeret med lungeadenocarcinom og en EGFR-mutation fra januar 2011 til januar 2017 og gennemgik effektiviteten af ​​TKI-behandling hos patienter med komplekse mutationer.

Af de 16.840 forsøgspersoner, der gennemgik screening, var 5.898 patienter positive for EGFR-mutationer. Komplekse mutationer blev diagnosticeret hos 187 patienter med en frekvens på 3,2 procent hos de EGFR-muterede patienter. Af disse patienter havde 95 avanceret lungeadenocarcinom og blev behandlet med TKI'er.

Mens de 27 patienter med adenocarcinom med del-19+21L858R-mutation demonstrerede en objektiv responsrate (ORR) på 72,7 procent ved TKI-behandling, havde 28 patienter med del-19/ 21L858R + atypiske mutationer en ORR på 54,2 procent. 20 patienter med dobbelt atypiske mutationer havde en ORR på 66,7 procent efter TKI-behandling.

Den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse (PFS) i de tre kohorter var hhv. 18,2 måneder, 10,1 måneder og 11,1 måneder.

Det ringeste svar blev set hos 20 patienter, der havde tumorer med komplekse mutationer med primært lægemiddelresistent mønster, der viste en ORR på 15 procent med TKI-behandling. Den gennemsnitlige PFS hos disse patienter var kun 1,4 måneder.

På baggrund af undersøgelsens resultater konkluderer forfatterne, at første generation af EGFR-TKI-behandling er effektiv hos patienter med del-19+21L858R, del-19/21L858R + atypiske mutationer og dobbelt atypiske mutationer. Derimod er TKI-behandling mindre effektiv hos patienter med komplekse mutationer og primære lægemiddelresistente mønstre, konkluderer forskerne bag undersøgelsen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift