Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

NSCLC-patienter overlever med lungekræft efter Tecentriq-behandling

Tecentriq (atezolizumab) forlænger markant livet for patienter med ikke småcellet lungekræft (NSCLC) sammenlignet med kemoterapien docetaxel.

Det viser resultaterne af det treårige fase 2-studie POPLAR, der netop er blevet præsenteret på ELCC 2018 (European Lung Cancer Cancer Congress) i Genève, Schweiz.

Det randomiserede studie er den længste opfølgning, der hidtil er rapporteret med PD-L1 immunterapi hos patienter med tidligere behandlet, avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Forsøget randomiserede 287 patienter fra 61 steder i 13 lande med avanceret NSCLC til enten anti-PD-L1-antistoffet atezolizumab (Tecentriq) eller docetaxel (kemoterapi).

Samlet overlevelse var signifikant højere hos patienter behandlet med atezolizumab både efter to og tre år sammenlignet med docetaxel. Næsten en tredjedel af patienterne (32,2%) i atezolizumab-behandlingsgruppen var i live efter to år sammenlignet med 16,6% i docetaxelgruppen.

Desuden levede næsten dobbelt så mange patienter (18,7%) i atezolizumab-gruppen efter tre år sammenlignet med docetaxelgruppen (10,0%). Den langsigtede overordnede overlevelsesfordel med atezolizumab over docetaxel blev observeret på tværs af histologi (pladecellet og ikke-pladecellet) og uanset PD-L1-ekspression. Selv patienter med PD-L1-ekspression hos mindre end 1% af tumorcellerne og mindre end 1% af immuncellerne havde en lovende grad af langvarig overlevelse.

Medianvarigheden af ​​respons var tre gange længere med atezolizumab (22,3 måneder) sammenlignet med docetaxel (7,2 måneder). Atezolizumab førte desuden til færre bivirkninger end docetaxel.

"Næsten en ud af fem patienter behandlet med atezolizumab levede i tre år.
Dette placerer atezolizumab blandt stofferne med den højeste samlede overlevelse hos tidligere behandlede lungekræftpatienter," siger undersøgelsens chefforfatter Dr Julien Mazières fra Toulouse Universitetshospital i Frankrig.

"Den kendsgerning, at alle undergrupper af patienter har fået en tilsvarende forbedring, er godt i den forstand, at atezolizumab kan prøves på alle patienter med avanceret NSCLC," mener han.

"På den anden side betyder resulateterne, at vi ikke kan forudsige, hvilke patienter, der sandsynligvis vil leve i tre år. Vi skal finde biomarkører for at identificere de langsigtede overlevende med stoffet."

Mazières understreger desuden, at stoffet var godt tolereret, hvilket betyder, at patienterne kan fortsætte med at tage det i flere år.

"Nogle af mine patienter, der var i atzolizumab-behandlingsgruppen, er nu langtids overlevende med lungekræft. De er ikke helbredt, men de har overlevet, har en god livskvalitet og er vendt tilbage til arbejde. Med immunterapi har vi nu en ny type patient: langtids overlevende med lungekræft, der kan vende tilbage til et normalt liv," siger han.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift