Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tagrissos potentiale som førstelinjebehandling styrket

Den progressionsfrie overlevelse for lungekræftpatienter ved behandling med Tagrisso som førsteliniebehandling holder ved i efterfølgende behandlingslinier.

Det viser en ny analyse af data fra det globale fase III FLAURA-forsøg, som vurderede virkningen og sikkerheden af ​​Tagrisso (osimertinib) som førstelinje behandling af patienter med lokal fremskreden eller metastatisk epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR) mutationspositiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Den progressionsfri overlevelse (PFS) ved behandlingen var bedre end EGFR tyrosinkinasehæmmerne erlotinib eller gefitinib ved post-progressionsresultater.

På tidspunktet for dataafskæringen havde færre patienter i Tagrisso-gruppen afbrudt behandlingen sammenlignet med dem i EGFR-TKI-gruppen (49 procent mod 77 procent) - og kun 29 procent (mod 46 procent i TKI-gruppen) modtog en efterfølgende behandling.

Median tid til første efterfølgende behandling eller død var 23,5 måneder for patienter behandlet med førstelinje Tagrisso-behandling versus 13,8 måneder for patienter, der fik erlotinib eller gefitinib.

Ligeledes havde førstegangs Tagrisso-patienter en næsten halveret ​​risiko for anden progression eller død i forhold til TKI-gruppen.

"Den nye analyse fra FLAURA-undersøgelsen viser, at førstegangsbehandling med Tagrisso har en vedvarende effekt ud over efterfølgende behandling ved næsten halvering af risikoen for en anden progression eller død," udtaler Sean Bohen, medicinsk chef hos AstraZeneca, der står bag undersøgelsen.

"Disse resultater underbygger den klinisk betydningsfulde PFS-fordel for Tagrisso og styrker dets potentiale som en ny standard for pleje," sigen han om analysen, der blev præsenteret ved den europæiske lungekræftkonference (ELCC) i Genève.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift