Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi-kombination tredobler PFS ved lungekræft med høj mutationsbyrde

Opdivo (nivolumab) i kombination med lavdosis Yervoy (ipilimumab) reducerer risikoen for progression eller død med 42 procent i forhold til kemoterapi i førstelinjebehandling af patienter med lungekræft og tumorer med høj mutationsbyrde (TMB).

Det viser fase III-undersøgelsen CheckMate-227, som er publiceret i New England Journal of Medicine.

I CheckMate-227 er kombinationen Opdivo (3 mg/kg) og Yervoy (1 mg/kg) sammenlignet med kemoterapi som førstelinjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og tumorer med stor mutationsbyrde (TMB), det vil sige ≥10 mutationer/megabase (mut/Mb).

Undersøgelsen viste, at kombinationen Opdivo-Yervoy var overlegen i forhold til progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med kemoterapi (HR = 0,58). Fordelen i progressionsfri overlevelse blev observeret uafhængigt af PD-L1-ekspression og ved både squamous og ikke-squamous tumorhistologi.

Den etårige PFS var omkring tre gange så høj med kombinationen af ​​Opdivo og Yervoy sammenlignet med kemoterapi (43 procent mod 13 procent).

Den objektive responsrate var næsten dobbelt så høj i kombinationen Opdivo og Yervoy (45,3 procent) sammenlignet med kemoterapi (26,9 procent). 68 procent af de patienter, der blev behandlet med kombinationen, havde stadig respons efter et år, sammenlignet med 25 procent i kemoterapi.

Forekomsten af ​​behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 3-4 var 31 procent ved behandling med kombinationen Opdivo-Yervoy sammenlignet med 36 procent ved behandling med kemoterapi.

Bivirkningerne i kombination Opdivo og Yervoy drejede sig om hudreaktioner (34 procent), endokrine symptomer (23 procent), gastrointestinale symptomer (18 procent), lever-relaterede symptomer (15 procent), pulmonale symptomer (otte procent), overfølsomhed (fire procent) og nyrelaterede symptomer (fire procent). Behandlingsrelaterede dødsfald forekom hos en procent af patienterne behandlet i både kombination og kemoterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift