Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alecensa tredobler tiden til uhelbredelig lungekræft forværres

ASCO: Patienter med en særlig type uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft kan gennemsnitlig leve i op til tre år uden, at deres sygdom forværres, hvis de får kræftmedicinen Alecensa (alectinib) som den første behandling.

Det viser en ny opgørelse af et studie, der netop er offentliggjort på den amerikanske kræftkongres ASCO i Chicago (Abstract 9043).

I dag tilbydes patienterne standardbehandling med crizotinib, når deres sygdom er fremskreden og ikke er blevet behandlet før.

Nye data fra ALEX-studiet viser imidlertid, at behandles patienterne med kræftmedicinen Alecensa, vil der gennemsnitligt gå 34,8 måneder, før deres sygdom forværres versus gennemsnitligt 10,9 måneder ved behandling med crizotinib.

"Resultaterne er langt bedre, end vi havde turdet håbe på. Det vil virkelig gøre en betydelig forskel for de her patienter. Ikke mindst fordi vi kan se, at der også går væsentlig længere tid, før sygdommen forværres hos patienter med spredning til hjernen," siger overlæge Peter Meldgaard, onkologisk afdeling, Aarhus Universitet.

Hjernemetastaser er et velkendt problem hos patienter med uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft. Men også her viser ALEX-studiet, at Alecensa forlænger
tiden til sygdommen forværres. Patienter med hjernemetastaser lever således gennemsnitlig i 27,7 måneder, før deres sygdom forværres. Til sammenligning lever patienter med spredning til hjernen, der behandles med crizotinib gennemsnitligt, 7,4 måneder, før deres sygdom forværres.

Studiet viser også, at patienter, der får Alecensa som første behandling, har 57 procent mindre risiko for at få tilbagefald eller dø sammenlignet med patienter, der får crizotinib som første behandling.

"På baggrund af de nye data forventer jeg, at vi hurtigt vil kunne tilbyde de danske patienter Alecensa som første behandling. Og det på trods af, at vi endnu ikke har tal på overlevelsen," fortæller Peter Meldgaard og uddyber:

"At vi ikke har fået disse data endnu, viser blot, at der ikke er tilstrækkeligt mange patienter i studiet, der er døde til, at man har kunnet lave beregningerne."

Medicinrådet har netop besluttet at anbefale Alecensa som mulig standardbehandling til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift