Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq giver fire måneders længere liv til metastatiske lungekræftpatienter

ASCO: Patienter med metastatisk lungekræft lever i gennemsnit over fire måneder længere hvis Tecentriq føjes til behandlingen med Avastin plus carboplatin og paclitaxel.

Det viser en interim-analyse af fase 3 IMpower150-undersøgelsen, der mandag blev præsenteret på ASCO-årsmødet i Chicago (Abstract 9002).

Denne foreløbige analyse viste, at tilføjelsen af Tecentriq til førstelinjebehandlingen medførte en median overlevelse [OS] på 19,2 mens Avastin plus carboplatin og paclitaxel kun medførte en OS på 14,7 måneder. Det svarer til en 22 procent højere overlevelsesrate ved tilføjelse af Tecentriq.

Overlevelsesfordelen ved tilføjelsen af Tecentriq til Avastin-kombinationsregimet blev observeret i alle foruddefinerede forsøgsundergrupper, som blev analyseret, herunder mennesker med EGFR- og ALK-mutationer, levermetastaser og dem med varierende niveauer af PD-L1-ekspression.

* Data vil blive præsenteret på American Society of Clinical Oncology (ASCO) årsmøde den 4. juni 2018

Sikkerhedsprofilen for kombinationen Tecentriq og Avastin plus carboplatin og paclitaxel var i overensstemmelse med sikkerhedsprofilerne for de enkelte lægemidler, og der blev ikke identificeret nye sikkerhedsproblemer med kombinationen.

"Resultaterne af IMpower150 viste en signifikant overlevelsesfordel, hvilket føjer sig til de kliniske beviser, der allerede understøtter kombinationen af ​​Tecentriq og Avastin som en indledende behandling for metastatisk ikke-pladecelle ikke-småcellet lungekræft. En overordnet overlevelsesfordel blev også observeret hos patienter med EGFR- og ALK-positive mutationer og dem med levermetastaser," siger dr. Sandra Horning, der er Chief Medical Officer og chef for global produktudvikling hos Roche.

I den foreløbige analyse viste kombinationen af ​​Tecentriq plus carboplatin og paclitaxel (altså uden Avastin) ikke en statistisk signifikant OS fordel sammenlignet med kombinationen af ​​Avastin plus carboplatin og paclitaxel.

Kombinationen af ​​Tecentriq og Avastin plus carboplatin og paclitaxel blev for nylig tildelt priority review af USAs Food and Drug Administration (FDA) som første linje-behandling hos personer med metastatisk ikke-pladecellet NSCLC. FDA forventes at træffe beslutning om godkendelse senest den 5. september 2018.

I et andet fase lll-forsøg, IMpower131, reducerede Tecentriq (atezolizumab) plus kemoterapi (carboplatin og Abraxane [albumin-bundne paclitaxel; nab-paclitaxel]) reducerede risikoen for sygdomsforværring eller død (PFS) med 29 procent sammenlignet med kemoterapi (carboplatin og nab-paclitaxel) alene i førstelinie behandling af mennesker med fremskreden pladecelle ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) (median PFS = 6,3 vs. 5,6 måneder) (Abstract LBA9000).

Den 12-måneders progressionsfri overlevelse blev fordoblet for patienter, der blev behandlet med Tecentriq-kombinationen (24,7 procent) sammenlignet med patienter, der kun fik kemoterapi (12,0 procent).

En statistisk signifikant samlet overlevelse (OS) fordel blev ikke observeret ved delanalysen, og undersøgelsen fortsætter som planlagt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift