Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nivolumab sammen med kemoterapi øger PFS for lungekræftpatienter

ASCO: Patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) opnår en 26 procent længere progressionsfri overlevelse, hvis Opdivo (nivolumab) føjes til kemoterapien.

Det viser foreløbige resultater af CheckMate 227-studiet, som mandag blev præsenteret på ASCO årsmødet i Chicago (Abstract 9001).

Fase lll-studiet CheckMate -227 har sammenlignet Opdivo (nivolumab) plus lavdosis Yervoy (ipilimumab) og Opdivo plus kemoterapi mod kemoterapi hos patienter med første linje avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med PD-L1-ekspression <1%.

Data viser, at Opdivo plus kemoterapi (n = 177) forlængede den progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med kemoterapi alene (n = 186) hos patienter med PD-L1-ekspression <1%.

I en sonderende analyse af patienter med høj tumor mutationsbyrde (TMB) ≥10 mutationer/megabase (mut/Mb) og PD-L1 ekspression <1% var den etårige PFS 45% med Opdivo plus lavdosis Yervoy (n = 38), 27% med Opdivo plus kemoterapi (n = 43) og 8% med kemoterapi (n = 48).

Hos patienter med lavt TMB (<10 mut/Mb) og PD-L1 <1% var den etårige PFS 18% med både Opdivo plus lavdosis Yervoy (n = 52) og Opdivo plus kemoterapi (n = 54 ) og var 16% med kemoterapi (n = 59).

"Resultaterne viser, at Opdivo plus kemoterapi forbedrede den progressionsfri overlevelse i forhold til kemoterapi hos patienter med første lungekræft, hvis tumorer ikke udtrykker PD-L1," siger Hossein Borghaei, der er chef for thoraxmedicinsk onkologi ved Fox Chase Cancer Center i Philadelphia.

"Sammenholdt med alle resultater fra ​​CheckMate -227-data fremlagt til dato, styrker resultaterne, at TMB-status giver klinisk relevant information for Opdivo-baserede kombinationer, og at Opdivo plus lavdosis Yervoy giver varig effekt hos patienter med høj TMB."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift