Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq giver ingen eller lille klinisk merværdi for NSCLC-patienter

Medicinrådet vurderer, at Tecentriq (atezolizumab) sammenlignet med Opdivo (nivolumab) ingen klinisk merværdi har til patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) stadie IIIB-IV med et PD-L1-udtryk på under en procent med planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi.

Evidensens kvalitet er dog meget lav.

Med hensyn til NSCLC-patienter med stadie IIIB-IV med PD-L1 ≥1 procent med sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi giver Tecentriq heller ingen klinisk merværdi sammenlignet med Keytruda (pembrolizumab). Her er eviendens kvalitet også meget lav.

Til gengæld vurderer rådet, at Tecentriq giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med docetaxel for NSCLC-patienter stadie IIIB-IV med PD-L1 <1 procent med ikke-planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi. Det vil sige, at lægemidlet giver en moderat forbedring.

Tecentriq er et monoklonalt humaniseret Immunoglobulin G (IgG) antistof mod PD-L1. Ved at hæmme bindingen mellem PD-1 og PD-L1 kan T-cellernes immunrespons reetableres.

Tecentriq er godkendt til enkeltstofbehandling til voksne patienter med lokal fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft efter forudgående platinbaseret kemoterapi eller hos patienter, hvor platinbaseret kemoterapi ikke er egnet. Patienter, der er EGFR- eller ALK-positive, skal have fået målrettet behandling, før de får Tecentriq. Ifølge indikationen fra det europæiske lægemiddelagentur EMA kan Tecentriq anvendes uafhængigt af PD-L1-niveau.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift