Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Re-biopsier er vigtige for forståelsen af resistens

WCLC2018: Re-biopsier er vigtige for at forstå de biologiske mekanismer bag resistensudvikling ved lungekræft og for at kunne matche behandlingen så godt som muligt. Det er konklusionen på et studie, som afdelingslæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, Edyta Urbanska, står bag.

Hun præsenterede onsdag sine resultater på en poster på WCLC i Toronto (P3.08.18).

”Mine resultater viser, at når vi behandler patienter, og de får nye metastaser, ændrer de biologiske forhold sig kontinuerligt. Det kan vi bruge til at være opmærksom på, at når en patient progredierer, kommer der ikke én ændring, der er stabil. Der kommer flere ændringer, fordi kræftcellerne forsvarer sig så godt, de kan,” siger Edyta Urbanska.

Studiet er et case-studie, som har fulgt en mand på 38 år, som har været behandlet i seks linjer for metastatisk ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft. Behandlingen har bestået af behandling med fire forskellige ALK-hæmmere og to forskellige kemoterapier. Der er taget i alt fem biopsier fra patientens tumor, en ved diagnosetidspunktet og fire ved progression. I de to sidste biopsier, der er taget, er vævsprøven suppleret med liquid biopsies, som kan vise, om der er cirkulerende tumor-DNA i patientens blod.

”Biopsier af tumorvæv og liquid biopsies supplerer hinanden og har begge en rolle. Biopsien fra tumorvævet giver os mulighed for at se på cellerne, mens liquid biopsies giver information om frigivet tumor-DNA i blodet,” siger Edyta Urbanska.

Re-biopsierne har haft en væsentlig betydning, fordi de har kunnet vise, at sygdommen ændrede sig under behandlingen, påpeger Edyta Urbanska.

”Forløbet visualiserer, at re-biopsier er meget vigtige for at forstå de biologiske mekanismer bag resistensudvikling. Det har ikke haft betydning for den pågældende patient i forsøget, som desværre endte med at dø, men det har gjort, at vi bedre kan forstå tumorens heterogenitet, og at vi har fundet en helt ny resistensmekanisme; epithelial mecenchymal transition (EMT), som gør, at kræftcellerne ændrer sig til en mere aggressiv udgave,” siger hun og fortsætter:

”Da vi fortalte patienten, at hans sygdom igen havde spredt sig, snakkede vi om at lave endnu en biopsi. Så sagde han: ”Det er ikke sikkert, at det hjælper mig, men jeg håber, det kan hjælpe andre.” Vi kunne desværre ikke hjælpe ham, men jeg regner med, at vi kan hjælpe andre patienter. I hvert fald er vi blevet klogere på, hvad der sker, og kan nu også kan have in mente, at ETM-resistensmekanismen kan forekomme.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift