Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny tendens inden for biomarkører for immunterapi

WCLC2018: Som det er nu, findes der kun en enkelt biomarkør, der kan sige noget om, hvilke lungekræftpatienter der vil have gavn af immunterapi, nemlig PD-L1. Der er stort behov for flere, og i øjeblikket arbejdes der blandt andet på at kunne bruge såkaldte immunfænotyper til at identificere, hvem der vil få mest gavn af immunterapi.

Det fortæller afdelingslæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, Edyta Urbanska.

”PD-L1 er ikke en perfekt biomarkør – den er meget ustabil, og man bruger forskellige metoder til at undersøge for den. En ny tendens er ’immune phenotypes’, det vil sige immunprofiler, som siger noget om, hvor aktiv T-cellerne i en patients tumor er. Det vil være meget givtigt at vide, hvilke fænotyper, patienterne har, så man kan identificere nogle biologiske forudsætninger for respons eller manglende respons,” siger Edyta Urbanska.

En immunfænotype kan f.eks. være ’immune desert’, hvor T-cellerne ikke er aktive i tumoren, eller ’immune excluded’, hvor T-cellerne er så trætte, at de ikke kan udføre deres opgave med at slå tumorceller ihjel. Immunfænotyperne kan bruges til at se på, om nogle patienters immunterapi skal have forstærkning, f.eks. i form af interleukiner, fortæller Edyta Urbanska.

”Hvis en patient har immunfænotypen ’desert’, skal immunsystemet måske aktiveres mere, mens en patient med ’inflamed’ immunfænotype formentlig vil have rigtig god gavn af immunterapi,” siger Edyta Urbanska.

Brugen af immunfænotyper i behandlingen med immunterapi vil betyde en ny opgave for patologerne, påpeger Edyta Urbanska.

Immunfænotyper:

Immune desert: Der er et fravær af CD8+ T-celler i tumoren og tumorens mikromiljø.

Immune excluded: T-cellerne er akkumuleret, men infiltrerer ikke effektivt tumorens mikromiljø.

Inflamed: T-cellerne har infiltreret tumorens mikromiljø, men fungerer ikke ordentligt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift