Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

MET og EGFR C797S kan blokere Tagrissos effekt

ESMO2018: MET-amplifikation og den epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR) C797S-mutation var blandt de hyppigste resistensmekanismer hos patienter med NSCLC behandlet med Tagrisso.

Det viser en fase III-undersøgelse, FLAURA-studiet, der fredag blev offentliggjort på den europæiske kræftkongres, ESMO, i Mûnchen, hvor forskerne ved et Late Breaking Abstract præsenterede resultater for patienter med tidligere ubehandlet EGFR-muteret (EGFRm) ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), der oplevede sygdomsprogression i forsøgsperioden.

Resultater fra den foreløbige FLAURA-undergruppeanalyse viste, at efter behandling med Tagrisso (osimertinib) som 1. linje-behandling var de hyppigste resistensmekanismer, der blev påvist i patientplasma, MET-amplifikation (15%) og EGFR C797S-mutationen (7%) efterfulgt af HER2-amplifikation og PIK3CA- og RAS-mutationerne (2-7%). I en sammenlignelig EGFR-TKI-gruppe var EGFR T790M-mutationen (47%) den hyppigst erhvervede resistensmekanisme for erlotinib eller gefitinib.

Som forventet var der ingen tegn på den erhvervede EGFR T790M mutation i 1.-linjes Tagrissogruppen.

I forlængelse af disse resultater, annoncerede AstraZeneca, at firmaet vil iværksætte ​​et nyt klinisk forsøg, Osimertinib Resistance CoHorts, Adressering af 1L Relapse Drivers (ORCHARD), et åbent, multi-center, multi-drug Phase II platform trial hos patienter med avanceret NSCLC har oplevet sygdomsprogression efter 1-line behandling med Tagrisso (osimertinib).

"ORCHARD-forsøget vil øge vores forståelse af resistensmekanismer og undersøge mulige nye behandlingsmuligheder for at tage fat på den næste sygdomsstadie efter første linje Tagrisso," forklarer Klaus Edvardsen, der er Senior Vice President, Head of Oncology, Global Medicines Development hos AstraZeneca.

"FLAURA-forsøget indvarsler en ny standardbehandling med osimertinib som førstelinje behandling for EGFRm NSCLC. Dagens resultater angiver retning for fortsat forskning i nye behandlingsmuligheder efter progression ved førstelinje osimertinib-behandling ved at studere MET-amplifikation og EGFR C797S, blandt andre modstandsmekanismer," siger dr. Suresh S. Ramalingam, der var chefforsker på FLAURA-forsøget.

Data fra fase III AURA3-forsøget, der også blev præsenteret på kongressen, var i overensstemmelse med FLAURA-fundene. De hyppigst forekommende mutationer, der blev påvist i patientplasma efter progression med andenlinjes Tagrisso, omfattede EGFR C797 mutationer (15%; C797S n = 10; C797G n = 1), MET-amplifikation (19%), HER2-amplifikation (5%) og PIK3CA-mutationen (5%).

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift