Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentric forbedrer kemoterapi mod ikke-planocellulær NSCLC

ESMO2018: Tilføjelse af PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) til kemoterapi i form af carboplatin+nab-paclitaxel (CnP) mod ikke-planocellulær NSCLC i trin IV forbedrer signifikant den samlede overlevelse (OS).

Det viser en undersøgelse, IMpower130, der mandag blev præsenteret på den europæiske kræftkongres, ESMO, i München.

I undersøgelsen blev 723 patienter randomiseret (2:1) til enten atezolizumab (1200 mg IV q3w) + CnP (carboplatin: AUC 6 q3w; nab-paclitaxel: 100 mg / m2 IV qw) (Arm A) eller CnP (Arm B) til fire eller seks 21-dages cyklusser og vedligeholdelse (arm A: atezolizumab indtil tab af klinisk fordel; arm B: bedste understøttende pleje eller pemetrexed q3w indtil sygdomsprogression [PD]).

Crossover til atezolizumab ved sygdomsprogression blev oprindeligt tilladt for Arm B patienter.

Primære endepunkter var forsker-vurderet PFS og OS.

Af de 723 ITT-patienter var 679 ITT-WT (Intented To Treat Wild Type).

Kombinationen af Tecentriq og kemoterapi medførte statistisk signifikante kliniske meningsfulde forbedringer i OS og statistisk signifikante forbedringer i PFS - forbedringer, der blev observeret i alle PD-L1-undergrupper og konsekvent på tværs af alle undergrupper (Se tabel nedenfor), undtagen hos patienter med levermetastaser og EGFR / ALK-genomiske ændringer.

Kombinationen med Tecentriq medførte dog flere grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger (73,2% mod 60,3%).

 

Table. IMpower130 Efficacy Analyses

 

Arm A
Atezo + CnP

Arm B
CnP

ITT-WT

n=451

n=228

Median OS (95% CI)

18.6 mo (16.0–21.2)

13.9 mo (12.0–18.7)

HR (95% CI; P value)

0.79 (0.64–0.98; 0.033)

12-mo OS (95% CI)

63.1% (58.59–67.66)

55.5% (48.89–62.17)

 

Median PFS (95% CI)

7.0 mo (6.2–7.3)

5.5 mo (4.4–5.9)

HR (95% CI; P value)

0.64 (0.54–0.77; <0.0001)

12-mo PFS (95% CI)

29.1% (24.83–33.44)

14.1% (9.37–18.76)

 
 

n=447

n=226

Confirmed ORR (investigator assessed) (95% CI)

49.2% (44.49–53.96)

31.9% (25.84–38.36)

 

n=220

n=72

Median DOR (95% CI)

8.4 mo (6.9–11.8)

6.1 mo (5.5–7.9)

 

PD-L1 higha

n=88

n=42

Median OS (95% CI)

17.4 mo (14.78–NA)

16.9 mo (10.94–NA)

HR (95% CI)

0.84 (0.51–1.39)

Median PFS (95% CI)

6.4 mo (5.49–9.76)

4.6 mo (3.22–7)

HR (95% CI)

0.51 (0.34–0.77)

 

PD-L1 lowa

n=128

n=65

Median OS (95% CI)

23.7 mo (18.63–NA)

15.9 mo (12.32–25.63)

HR (95% CI)

0.70 (0.45–1.08)

Median PFS (95% CI)

8.3 mo (7.16–10.35)

6.0 mo (5.29–6.93)

HR (95% CI)

0.61 (0.43–0.85)

 

PD-L1 negativea

n=235

n=121

Median OS (95% CI)

15.2 mo (12.88–19.15)

12.0 mo (8.97–17.71)

HR (95% CI)

0.81 (0.61–1.08)

Median PFS (95% CI)

6.2 mo (5.52–7.16)

4.7 mo (4.11–5.72)

HR (95% CI)

0.72 (0.56–0.91)

 

ITT

n=483

n=240

Median OS (95% CI)

18.1 mo (15.3–20.8)

13.9 mo (12.0–18.2)

HR (95% CI; P value)

0.80 (0.65–0.99; 0.039)

Median PFS (95% CI)

7.0 mo (6.3–7.3)

5.6 mo (4.5–5.9)

HR (95% CI; P value)

0.65 (0.54–0.77; <0.0001)

a PD-L1 high (TC3 or IC3): Patients with PD-L1 expression in ≥50% of tumour cells or ≥10% of tumour-infiltrating immune cells; PD-L1 low (TC1/2 or IC1/2): Patients with PD-L1 expression in ≥1% and <50% of tumour cells or ≥1% and <10% of tumour-infiltrating immune cells; and PD-L1 negative (TC0 and IC0): Patients with PD-L1 expression in <1% of tumour cells and <1% of tumour-infiltrating immune cells. Data cut-off: 15 March 2018. Minimum follow up: 13 months. NCT02367781.

DOR, duration of response; HR, hazard ratio; IC, immune cells; ORR, objective response rate; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; TC, tumour cells.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift