Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentric forbedrer kemoterapi mod ikke-planocellulær NSCLC

ESMO2018: Tilføjelse af PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) til kemoterapi i form af carboplatin+nab-paclitaxel (CnP) mod ikke-planocellulær NSCLC i trin IV forbedrer signifikant den samlede overlevelse (OS).

Det viser en undersøgelse, IMpower130, der mandag blev præsenteret på den europæiske kræftkongres, ESMO, i München.

I undersøgelsen blev 723 patienter randomiseret (2:1) til enten atezolizumab (1200 mg IV q3w) + CnP (carboplatin: AUC 6 q3w; nab-paclitaxel: 100 mg / m2 IV qw) (Arm A) eller CnP (Arm B) til fire eller seks 21-dages cyklusser og vedligeholdelse (arm A: atezolizumab indtil tab af klinisk fordel; arm B: bedste understøttende pleje eller pemetrexed q3w indtil sygdomsprogression [PD]).

Crossover til atezolizumab ved sygdomsprogression blev oprindeligt tilladt for Arm B patienter.

Primære endepunkter var forsker-vurderet PFS og OS.

Af de 723 ITT-patienter var 679 ITT-WT (Intented To Treat Wild Type).

Kombinationen af Tecentriq og kemoterapi medførte statistisk signifikante kliniske meningsfulde forbedringer i OS og statistisk signifikante forbedringer i PFS - forbedringer, der blev observeret i alle PD-L1-undergrupper og konsekvent på tværs af alle undergrupper (Se tabel nedenfor), undtagen hos patienter med levermetastaser og EGFR / ALK-genomiske ændringer.

Kombinationen med Tecentriq medførte dog flere grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger (73,2% mod 60,3%).

 

Table. IMpower130 Efficacy Analyses

 

Arm A
Atezo + CnP

Arm B
CnP

ITT-WT

n=451

n=228

Median OS (95% CI)

18.6 mo (16.0–21.2)

13.9 mo (12.0–18.7)

HR (95% CI; P value)

0.79 (0.64–0.98; 0.033)

12-mo OS (95% CI)

63.1% (58.59–67.66)

55.5% (48.89–62.17)

 

Median PFS (95% CI)

7.0 mo (6.2–7.3)

5.5 mo (4.4–5.9)

HR (95% CI; P value)

0.64 (0.54–0.77; <0.0001)

12-mo PFS (95% CI)

29.1% (24.83–33.44)

14.1% (9.37–18.76)

 
 

n=447

n=226

Confirmed ORR (investigator assessed) (95% CI)

49.2% (44.49–53.96)

31.9% (25.84–38.36)

 

n=220

n=72

Median DOR (95% CI)

8.4 mo (6.9–11.8)

6.1 mo (5.5–7.9)

 

PD-L1 higha

n=88

n=42

Median OS (95% CI)

17.4 mo (14.78–NA)

16.9 mo (10.94–NA)

HR (95% CI)

0.84 (0.51–1.39)

Median PFS (95% CI)

6.4 mo (5.49–9.76)

4.6 mo (3.22–7)

HR (95% CI)

0.51 (0.34–0.77)

 

PD-L1 lowa

n=128

n=65

Median OS (95% CI)

23.7 mo (18.63–NA)

15.9 mo (12.32–25.63)

HR (95% CI)

0.70 (0.45–1.08)

Median PFS (95% CI)

8.3 mo (7.16–10.35)

6.0 mo (5.29–6.93)

HR (95% CI)

0.61 (0.43–0.85)

 

PD-L1 negativea

n=235

n=121

Median OS (95% CI)

15.2 mo (12.88–19.15)

12.0 mo (8.97–17.71)

HR (95% CI)

0.81 (0.61–1.08)

Median PFS (95% CI)

6.2 mo (5.52–7.16)

4.7 mo (4.11–5.72)

HR (95% CI)

0.72 (0.56–0.91)

 

ITT

n=483

n=240

Median OS (95% CI)

18.1 mo (15.3–20.8)

13.9 mo (12.0–18.2)

HR (95% CI; P value)

0.80 (0.65–0.99; 0.039)

Median PFS (95% CI)

7.0 mo (6.3–7.3)

5.6 mo (4.5–5.9)

HR (95% CI; P value)

0.65 (0.54–0.77; <0.0001)

a PD-L1 high (TC3 or IC3): Patients with PD-L1 expression in ≥50% of tumour cells or ≥10% of tumour-infiltrating immune cells; PD-L1 low (TC1/2 or IC1/2): Patients with PD-L1 expression in ≥1% and <50% of tumour cells or ≥1% and <10% of tumour-infiltrating immune cells; and PD-L1 negative (TC0 and IC0): Patients with PD-L1 expression in <1% of tumour cells and <1% of tumour-infiltrating immune cells. Data cut-off: 15 March 2018. Minimum follow up: 13 months. NCT02367781.

DOR, duration of response; HR, hazard ratio; IC, immune cells; ORR, objective response rate; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; TC, tumour cells.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift