Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda viser gode overlevelsesdata efter tre et halvt år

ESMO2018: Keytruda medfører en samlet overlevelse, der er 31 procent højere end behandling med docexatel efter gennemsnitlig mere end tre et halvt års opfølgning af patienter med NSCLC.

Det viser opdaterede data fra KEYNOTE-010-studiet, hvor patienter med tidligere behandlet avanceret NSCLC med PD-L1 TPS ≥1% fik enten to eller 10 mg/kg pembrolizumab (Keytruda) eller 75 mg/m2 docexatel hver tredje uge. Patienterne fik pembrolizumab i 35 cyklusser eller indtil sygdomsprogression / uacceptabel toksicitet.

I den primære analyse efter godt 13 måneder viste resultaterne, at pembrolizumab forbedrede den samlede overlevelse (OS) med hhv. 29 procent og 39 procent i forhold til docetaxel.

Efter yderligere godt to år i marts 2018 med en median opfølgning på 42,5 måneder har forskerne opdateret resultaterne, der søndag blev præsenteret på den europæiske kræftkongres, ESMO, i München.

Blandt alle patienter (N = 1033) forbedrede pembrolizumab den mediane samlede overlevelse med 31 procent svarende til en forskel på 3,4 måneder (11,8 mod 8,4 måneder).

Forekomsten af ​​behandlingsrelaterede bivirkningerer i klasse 3-5 svarede til den primære analyse: 16 procent af patienterne i pembrolizumab-gruppen og 36 procent i docetaxel-gruppen havde behandlingsrelaterede bivirkninger af 3-5 grad (henholdsvis 0,7% og 1,6% havde klasse 5 bivirkninger).

22 procent og 9 procent af patienterne havde henholdsvis immuntransporterede bivirkninger og infusionsreaktioner.

Blandt 79 patienter, der gennemførte 35 pembro-cyklusser, var 36-måneders-OS-raten på 99 procent, og 95 procent havde delvis eller komplet respons (PR/CR) som bedste respons. Respons var igangværende hos 44 patienter (59%); Median responsvarighed var ikke nået (interval, 1+ til 46+ måneder).

His 25 af 79 patienter (32%) udviklede sygdommen sig efter at have stoppet 35 behandlingscykler, hvoraf 13 startede en ny runde med pembrolizumab.

Efter yderligere 30 måneders opfølgning fra de primære analyser fortsatte pembrolizumab med at forlænge den samlede overlevelse sammenlignet med docetaxel og med en håndterbar langsigtet sikkerhed. De fleste patienter, der gennemførte to års behandling med pembrolizumab, havde en holdbar respons, og hovedparten af ​​patienterne, der havde sygdomsudvikling efter at have stoppet 35 cykler af pembro, kunne modtage et andet forløb af pembro.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift