Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Færre lungekræftpatienter end først vurderet må få immunterapi

Medicinrådet omgør sin anbefaling af immunterapien Tecentriq (atezolizumab), så færre patienter end først vurderet kan behandles med stoffet.

Beslutningen blev truffet på et møde i Medicinrådet i går, 14. november.

På et møde 15. august besluttede Medicinrådet at anbefale Tecentriq til tre grupper af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), men på rådsmødet i går omgjorde Medicinrådet den beslutning, så anbefalingen kun kommer til at gælde to af de tre grupper. Det betyder, at patienter med NSCLC stadie IIIB-IV med et PD-L1-udtryk på under en procent med ikke-planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi ikke længere tilbydes Tecentriq.

Medicinrådet anbefaler i stedet, at den PD-L1-negative patientgruppe, som omhandler cirka 180 patienter årligt, bliver tilbudt kemoterapi, som også har været standardbehandling før Medicinrådets anbefaling fra august 2018.

Baggrunden for ændringen af anbefalingen er, at Medicinrådet ikke mener, at effekten for netop de patienter er godt nok dokumenteret.

”Desuden er der betydelig usikkerhed om, hvorvidt disse patienter reelt oplever færre gener med Tecentriq end med den kemoterapi, som patienterne har fået hidtil. Derfor mener vi ikke, at den samlede udgift til Tecentriq, som er meget dyrere end kemoterapi, står mål med de samlede fordele for patienterne,” siger den ene af Medicinrådets formænd Steen Werner Hansen i en nyhed på Medicinrådets hjemmeside.

Medicinrådet anbefaler fortsat Tecentriq som mulig standardbehandling til følgende grupper af NSCLC-patienter:

  • patienter med NSCLC stadie IIIB-IV med PD-L1 < en procent med planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi.
  • patienter med NSCLC stadie IIIB-IV med PD-L1 ≥ en procent uanset histologi med sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi.

Her finder Medicinrådet, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med Tecentriq.

Ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, kan Tecentriq bruges uafhængigt af PD-L1-niveau. Tecentriq indgives som fast dosis 1200 mg intravenøs infusion hver tredje uge på hospital. Behandling fortsættes indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Patienter, som er ALK- eller EGFR-positive, skal have modtaget målrettet behandling, før de behandles med Tecentriq.

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift