Adjuverende Keytruda mindsker risiko for tilbagefald ved nyrekræft

ASCO: Behandling med Keytruda (pembrolizumab) efter nefrektomi øger sygdomsfri overlevelse ved den mest udbredte form for nyrekræft, clear celle nyrecellekarcinom.

Det viser de tidlige 24-måneders resultater fra fase III-studiet, KEYNOTE-564, der præsenteres på den amerikanske kræftkongres ASCO 2021 under den profilerede ’Plenary Session’ søndag den 6. juni (abstrakt #LBA5). 

Pembrolizumab kan i fremtiden blive standardbehandling mod clear celle nyrecellekarcinom (RCC) efter operation, vurderer forskerne bag, når patienten er i høj eller mellemhøj risiko for tilbagefald. 

“Pembrolizumab kan blive en lovende behandling til patienter, for hvem der er få behandlingsmuligheder. KEYNOTE-564’s sygdomsfri overlevelse understøtter pembrolizumab som en potentiel ny adjuverende standardbehandling for at forsinke tilbagefald hos patienter med komplet reseceret clear celle RCC,” udtaler hovedforfatter Tony Choueiri i en pressetekst. Han leder af Lank Center for Genitourinary Oncology på Dana Farber Cancer Institute.

Efter 24 måneders medianopfølgning havde patienter, der fik pembrolizumab, en 32 procent mindre risiko for tilbagefald eller død, og det er et flot resultat for denne patientgruppe, vurderer afdelingslæge Niels Fristrup. 

”Det er et spændende og vellavet fase III-studie med flotte resultater, men overlevelsesdata er stadig umodne, og dem må vi vente på, før vi kan vurdere, om behandlingen kan blive ny praksis,” siger Niels Fristrup, afdelingslæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby, og medlem af Dansk Urologisk Cancer Gruppe. Han har ikke selv bidraget til studiet. 

Tidligere studier har skuffet på sigt

Det er standardbehandling at fjerne tumoren ved delvis eller radikal nefrektomi, når patienten har clear celle RCC uden metastaser. Der er dog endnu ingen medicinsk standardbehandling efter operation, der skal forebygge tilbagefald, og tidligere studier af adjuverende behandling har skuffet. 

”I begyndelsen viste studierne flotte progressionsfri overlevelsesdata sammenlignet med placebo, men med tiden indhentede de to grupper hinanden, så der ikke længere var en overlevelsesfordel for behandlingsarmen. Og vi ved ikke, om dette også sker med studiet her. Derfor er min optimisme  forsigtig, selvom resultaterne her er flotte,” siger Niels Fristrup.

KEYNOTE-564 er dog det første fase III-studie, som undersøger en checkpoint-hæmmer som adjuverende behandling til denne patientgruppe. Indtil videre er det også opmuntrende resultater i forhold til bivirkninger.

”Det er vigtigt at sige, at bivirkningerne til behandlingen var acceptable. Der ingen behandlingsrelaterede dødsfald. Når det er sagt, så er der 18,9 procent af patienterne, som oplever grad 3-4 bivirkninger. Det er altså tæt på hver femte patient, der får alvorlige bivirkninger. Det er også et centralt punkt, når man skal evaluere adjuverende behandling, hvor man også giver en større andel raske patienter, der aldrig ville have fået tilbagefald, behandlingen. I de tilfælde overbehandler man, og det skal vi helst bringe ned til et minimum,” siger Niels Fristrup og pointerer, at det essentielle for en god adjuverende behandling bliver patientselektionen – at man i høj grad finder de patienter, som har gavn af den. 

Forskerne bag studiet har taget biopsier for at teste tumoren for PD-(L)1-udtryk med henblik på at analysere patienterne i undergrupper.

”Det er interessant, hvis de i en kommende analyse af undergrupperne kan pege på, hvilke patientgrupper, der har haft særligt gavn af den adjuverende immunterapi i forsøget,” siger Niels Fristrup. 

I studiet indgik 994 patienter med histologisk bekræftet clear celle RCC med mellem-høj risiko eller høj risiko for tilbagefald og ingen tegn på sygdom mindst et år efter nefrektomi, hvor primær tumor- og blødvævsmetastaser blev fuldstændigt reseceret. 

Resultaterne viste, at:

  • Den 24-måneders sygdomsfri overlevelses (DFS)-rate var 77,3 procent i pembrolizumab-armen sammenlignet med 68,1 procent i placebo-armen. Således mindskes tilbagefaldsrisikoen fra 31,9 procent til 22,7 procent. Samlet set var DFS-fordelen konsistent på tværs af undergrupper. 
  • Den estimerede foreløbige samlede overlevelse på 24 måneder var 96,6 procent pembrolizumab-armen sammenlignet med 93,5 procent i placebo-armen. Data er dog for umodne til at evaluere herpå endnu. 
  • Behandlingsrelaterede grad 3-5 bivirkninger af var mere almindelige med pembrolizumab end placebo - henholdsvis 18,9 procent versus 1,2 procent. Ingen behandlingsrelaterede dødsfald forekom i pembrolizumab-armen.