Immunterapi mod ccRCC viser effekt over længere tid

ESMO: Førstelinjebehandling med Keytruda (pembrolizumab) mod avanceret clearcelle renalcallekarcinom (ccRCC) fortsætter med at vise lovende antitumoraktivitet mere end tre år efter behandlingens start, uden nye sikkerhedssignaler.

Det viser opdaterede langtidsresultater for effekt- og sikkerhed i fase II-studiet KEYNOTE-427.

I studiet, som blev præsenteret på ESMO Congress 2021, fik 110 ccRCC-patienter, som ikke tidligere havde modtaget systemisk behandling, Keytruda (200 mg) hver tredje uge i op til 35 doser eller indtil progressiv sygdom, uacceptabel toksicitet eller tilbagetrækning fra studiet.

Ud af de 110 patienter havde 42 en gunstig IMDC-risiko (model for risikoscore fra International Metastatic RCC Database Consortium), og 68 havde en mellemliggende/dårlig risiko. Den gennemsnitlige behandlingsvarighed var 8,5 måneder, og mediantiden fra studietilmelding til data-cutoff var 47,3 måneder.

Resultaterne viser, at den samlede responsrate (ORR) var 36,4 procent, mens den gennemsnitlige responsvarighed (DOR) var 18,9 måneder. ORR var 31 procent hos patienter med gunstig IMDC-risiko og 39,7 procent hos patienter med mellemliggende/dårlig risiko. Anslået 43,5 procent af respondenternes respons forblev i mere end to år. Samlet set havde 69 procent af patienterne en reduktion i summen af ​​mållæsioner, 19,1 procent havde mindst 80 procent reduktion i summen af ​​mållæsioner.

For alle patienter var den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse (PFS) 7,1 måneder, mens den gennemsnitlige samlede overlevelse (OS) var 40,7 måneder. 30-måneders PFS og OS var hhv. 19,9 procent og 62,6 procent. Hos patienter med gunstig IMDC-risiko var median PFS 9,7 måneder, mens median OS ikke blev nået. PFS og OS ved 30 måneder var hhv. 16,4 procent og 78,3 procent. Hos patienter med mellem/dårlig risiko var median PFS 6,9 måneder og median OS 30,8 måneder. PFS og OS ved 30 måneder var hhv. 22,4 procent og 52,9 procent. Der blev ikke observeret nye sikkerhedssignaler.