Fem års opfølgning: Opdivo og Yervoy øger overlevelsen markant ved invasiv nyrekræft

ASCO-GU: Førstelinjebehandling med Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) giver længere overlevelse og højere responsrater hos patienter med invasiv clearcelle nyrekræft end Sutent (sunitinib).

Det fremgår af en eksplorativ post hoc-analyse af fase III-studiet CheckMate-214, præsenteret på 2022 ASCO Genitourinary Cancers Symposium (Abstract 352).

Studiet viser, at immunterapi-kombinationen med nivolumab og ipilimumab i første linje gav en median overlevelsesgevinst på 35 måneder sammenlignet med sunitinib hos patienter med invasiv clearcelle karcinom (clearcelle karcinom med sarkomatoide træk - sRCC).

Også for progressionsfri overlevelse (PFS) fandt man en tydelig bedring med dobbeltbehandlingen (26 måneder med nivolumab plus ipilimumab versus fem måneder med sunitinib).

"Jeg anser disse resultater som praksisændrende for behandlingen af denne patientgruppe med fremskreden sRCC," udtaler Nizar M. Tannir i en nyhed fra ASCO. Han er professor ved University of Texas, Anderson Cancer Center, og præsenterede resultaterne på konferencen.

"Resultaterne støtter brugen af nivolumab plus ipilimumab som den foretrukne førstelinjebehandling hos alle patienter med dårligt prognosticeret sRCC."

Ud af de 139 patienter med middel- eller højrisiko sRCC, som deltog i forsøget, var både den objektive responsrate (ORR) og den komplette responsrate (CR) markant højere med nivolumab plus ipilimumab sammenlignet med sunitinib (ORR: 61 procent mod 23 procent, CR: 23 procent mod 6 procent).

Førstelinjebehandling med nivolumab plus ipilimumab gav desuden en markant bedring i median samlet overlevelse sammenholdt med sunitinib (49 måneder mod 14 måneder; HR: 0,46; 95 procent CI [0,29-0,71]; p = 0,0004) og også i median progressionsfri overlevelse (26 måneder mod fem måneder; HR: 0,50; 95 procent CI [0,32-0,80]; p = 0,0036).

“Dette er et tungtvejende resultat, set i lyset af, at sRCC er en særligt aggressiv form for nyrekræft, der typisk har dårlige prognoser og utilstrækkelige behandlingsmuligheder,” skriver ASCO om de nye data på deres hjemmeside.

Effekt på tværs af PD-L1-ekspression

De nye resultater viste desuden effekt både hos sRCC-patienter med PD-L1-ekspression på ≥en procent og <en procent, selvom effekten var en smule større hos førstnævnte.

Forskerne observerede således en højere samlet responsrate med nivolumab plus ipilimumab  i undergruppen af patienter med PD-L1-ekspression ≥en procent (69 procent mod 24 procent) i sammenligning med patienter med PD-L1-ekspression <en procent (54 procent mod 21 procent med sunitinib).

Ligeledes var andelen af patienter, der forventes at være i live fem år efter behandling med nivolumab plus ipilimumab lidt højere i gruppen med PD-L1 ≥en procent (55 procent mod 29 procent) sammenlignet med PD-L1 < en procent (44 procent mod 14 procent). Nivolumab plus ipilimumab var altså den mest effektive behandlingsmulighed i begge undergrupper sammenholdt med sunitinib.

Det samme mønster sås tidligere i CheckMate-214 for patienter med clearcelle nyrekræft efter 17,5 måneders opfølgning.