Revurdering: Medicinrådet anbefaler ikke Bavencio-kombination mod nyrekræft

Medicinrådet har revurderet anbefalingen om PD-L1-hæmmeren Bavencio (avelumab) i kombination med VEGF-hæmmeren Inlyta (axitinib) som mulig standardbehandling til patienter med metastaserende nyrecelle­kar­ci­nom (mRCC) og har besluttet ikke at anbefale behandlingen.

Det gælder hverken for patienter i i IMDC-god, IMDC-intermediær eller IMDC-dårlig prognosegruppe.

Baggrunden for den revurderede beslutning, som er blevet truffet på baggrund af data med længere opfølgningstid, er, at Medicinrådet samlet set vurderer, at Bavencio/Inlyta-kombinationen ikke er et lige så godt behandlingsalternativ som PD1-hæmmeren Opdivo (nivolumab) i kombination med CTLA-4-antistoffet Yervoy (ipilimumab). Derudover er prisen for Bavencio i kombination med Inlyta højere end prisen for Opdivo/Yervoy.

Medicinrådet: Ikke rimeligt

Medicinrådet finder ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af Bavencio/Inlyta og omkostningerne ved behandlingen sammenlignet med den nuværende standardbehandling Sutent (sunitinib). Behandling med Bavencio/Inlyta er forbundet med meromkostninger, både sammenlignet med Opdivo/Yervoy og Sutent, og også når der tages højde for omkostninger ved efterfølgende behandlingslinjer, påpeger Medicinrådet. De sundhedsøkonomiske analyser er ikke ændret i forbindelse med revurderingen.

Medicinrådet vurderer, at den samlede værdi af Bavencio i kombination med Inlyta til patienter med mRCC i IMDC-intermediær/dårlig prognosegruppe ikke kan kategoriseres sammenlignet med Opdivo/Yervoy. Derimod vurderer rådet, at Bavencio/Inlyta sammenlignet med Sutent til patienter med mRCC i IMDC-god prognosegruppe giver en merværdi af ukendt størrelse. Der er dog ikke foretaget en revurdering for patienter i denne prognosegruppe, påpeger Medicinrådet.